910
EN RU


Qeyd: Qiymətlərin dəqiqləşdirilməsi və yaranmış suallarla bağlı (012) 910 Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.


 • Autoimmun testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Tireoqlobulin 34 1
  Anti-Tq 30 1
  Anti-TPO 30 1
  Kardiolipin İgM 25 1
  Kardiolipin İgG 25 1
  Antifosfolipid İgM 29 1
  Antifosfolipid İgG 29 1
  ASA-antispermal anticisimciklər 48 1
  Ds DNT İgG 24 1
  Ss DNT İgG 24 1
 • Allergiya testləri
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Heyvan ex1 ( pişik, at, inək, it kəpəyi) 38 5
  Ev tozu gənələri hx2 (mikst) 38 5
  Kif göbələyi m6 26 10
  Dərman (30cu panel) 80 12
  Bitki allergenləri 38 5
  Dəniz məhsulları (mikst) panel 49 62 12
  Meyvələr fx29 (portağal, naringi, limon, qreyfrut) 34 10
  Heyvan əti (mikst) 11 5
  Toyuq əti 26 10
  Pendir 34 10
  Qoz çeşidləri (fındıq, fıstıq, badam, kokos, braziliya qozu) 36 10
  Ədviyyat (mikst) 62 10
  Qarışıq qida (mikst) 38 10
  Taxıl/un (mikst) 62 12
  Heyvan ex71 (Qaz, toyuq, ördək, hind toyuğu tükü) 34 10
  Kif göbələyi m229 rAlt a 1 38 10
 • Hamiləlik monitorinq
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Beta - Xorionik qonadotropin (b XQ) 23 1
  Alfa-Fetoprotein (15-20 həftə) (AFP) 23 1
  Sərbəst Estriol 24 2
  PAPP-A test (10-14həftə) 26 1
  Trofoblastspesifik beta-1-qlikoprotein (TBH) 22 1
 • Hemostaz (Koaquloqramma)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qanaxma vaxtı 6 1
  Protrombin müddəti(indeks+İNR) 11 1
  APTT 12 1
  Trombin müddəti 11 1
  Fibrinogen 11 1
  D-dimer 29 1
  Qurd eşənəyi antikoaqulyantı 72 1
  Protein C 72 1
 • Diabetik testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qlükoza (qanda) 5 1
  Qlükoza (sutkalıq sidikdə) 6 1
  C-peptid (qanda) 29 1
  Şəkər yüklənməsi 22 1
  Qlikohemoqlobin Hb1c 26 1
  İnsulin 22 1
  Test 1 1
 • Anemik testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Dəmir (Fe) 11 1
  Ferritin 23 1
  Vitamin B12 25 1
  Fol turşusu 31 1
  Fe bağlayıcı xüsusiyyət 33 1
 • İmmunologiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  İg E 18 1
 • USM
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qarın boşluğu 42 1
  Androloji 59 1
  Uroloji 32 1
  Xayalar 48 1
  Ginekoloji (transvaginal) 38 1
  Ginekoloji (abdominal) 30 1
  Follikulometriya 15 1
  Mamalıq(20 həftəsinə kimi) 38 1
  Mamalıq (20 həftəsindən sonra)+Dopleroqrafiya 54 1
  Süd vəziləri 36 1
  Ümumi limfa düyünləri 18 1
  Tək orqan 18 1
  Qalxanabənzər vəzi 26 1
  Neyrosonoqrafiya 36 1
  Bud -çanaq oynagı (hər ikisi) 36 1
  Yumşaq toxumalar (1 sahə) 24 1
  Aşağı ətraf venaları+Dopleroqrafiya 95 1
  Androloji (pros.vəzi,xaya və xayaların refluksu,sid.kisəsi,toxum kisəsi) 59 1
  Aşağı ətraf arteriyaları+Dopleroqrafiya (bir ətraf) 55 1
  Regional limfa düyünləri 18 1
  Aşağı ətraf venaları 55 0
  Aşağı ətraf arteriyaları 55 0
 • EKQ
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  EKQ 15 1
 • EXO-EKQ
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  EXO-KQ 42 1
 • Biokimya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Sərbəst bilirubin 8 1
  Birləşmiş bilirubin 8 1
  Ümumi zülal 11 1
  Alaninaminotransferaza (ALT) 12 1
  Qammaqlütamiltransferaza (QQT) 11 1
  Aspartataminotransferaza (AST) 12 1
  Laktatdehidrogenaza (LDH) 11 1
  Qələvi fosfataza (ALP) 11 1
  Lipaza 12 1
  Alfa amilaza 12 1
  Albumin (ALB) 12 1
  Triqliseridlər(TRİG) 13 1
  Xolesterin(CHOL) 11 1
  Kreatinfosfokinaza 11 1
  Kreatinkinaza CK-MB fraksiya 22 1
  Kreatinin(CREA) 11 1
  Kreatinin klirensi (plazma kreatinin+sutkalıq sidik) 19 1
  Sidik cövhəri (UREA) 11 1
  Sidik turşusu(URİC) 11 1
  Dəmir (Fe) 11 1
  Natrium qanda 12 1
  Xlor qanda 11 1
  Kalsium (Ca) qanda 11 1
  Kalium (K) qanda 11 1
  Fosfor (P) qan 11 1
  Maqnezium (Mg) qanda 11 1
  Revmotestlər 33 1
  ASO antistreptolizin-o 11 1
  CRP C-reaktiv zülal 11 1
  RF (revmatoid faktor) 11 1
  Ümumi billirubin 11 0
  Qlükoza sidikdə(birdəfəlik) 9 0
  Mikroalbumin (sidikdə) 20 0
 • Onkomarkerlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  PSA ümumi 35 1
  CA-15-3 35 1
  CA-125 35 1
  AFP 23 1
  PSA sərbəst 29 1
  CEA (karsinoembrional antigen) 29 1
  CA-19-9 35 1
 • Mikroskopiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Yaxma 12 1
  Sidik I;II;III (hər biri) 8 1
  Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi 15 1
  Spermoqramma 22 1
  Papanikalau üsulu ilə sitoloji yaxma 30 5
  Şuvarski sınağı 22 1
  Südün mikroskopiyası (1 süd vəzi) 15 1
  Demodex gənəsinin mikroskopik müayinəsi 10 1
  Dəri və dırnağın patogen göbələyə görə mikroskopiyası 15 1
 • PCR Papillomavirus-onko sıyrıntı
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Hpv Skrining (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) Sıyrıntı PZR) 57 3
  HPV genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) Sıyrıntı DNT 84 6
  HPV(16,18) 29 2
  HPV(6,11) 24 2
  HPV (16,18)titr 30 7
 • PCR-Hepatitlər v ə HİV(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Hepatit B (Qan) (PZR) keyfiyyət 57 5
  Hepatit B (titr) (Qan) (PZR) kəmiyyət 85 5
  Hepatit C (Qan) (PZR) keyfiyyət 64 5
  Hepatit C (titr) (Qan) (PZR) kəmiyyət 128 5
  Hepatit C (Genotip) (Qan) (PZR) 82 7
  Nəcisdə Helicobakter pylori 28 1
 • PCR (Yaradan sıyrıntı)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Treponema pallidium (PZR) Yaradan 26 3
  Herpes I+II (yaxmada) 24 1
  Mycobacterium tub. (yaxmada) 29 3
  Candida 24 3
  CMV 24 1
 • PCR
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Toxoplasma (Qan) 29 3
  CMV(qan) 29 3
  Herpes I+II Bioptat (PZR) 22 5
  Herpes IV (EBV) (qan) 29 3
  Herpes VI (qan) (PZR) 29 3
  Listeria(qan) 29 3
  Brucella species Qan (PZR) 35 3
  Mycobakterium tub. com.Qan 29 6
  Triponema pall(qan) 26 0
  Rubella qan 19 5
  Treponema pallidium (PZR) Qan 26 3
  Herpes I+II(qan) 19 0
  CMV (titr) 36 9
 • İFA-Hepatitlər(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  HAV İgM 26 2
  HBsAg 23 2
  HBeAg 23 1
  anti-HBc İqM 24 1
  anti-Hbe 25 2
  anti-HBc total 25 1
  anti -HCV 23 2
  anti-Hepatit D 24 1
  Anti-Hbs 23 1
 • İFA-Helmintlər(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Anti - Lamblia İgG/M/A (hər biri) 19 1
  Ascaris lumbricoides İqG1 21 1
  Exinokokk İgG 19 1
  Trixinella İgG 19 1
  Opistorxis İg G 19 1
  Toxocara İg G 19 1
 • Nəcis
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Nəcisin umumi analizi 21 1
  Nəcisində gizli qanın təyini 12 1
  Enterobioza görə sıyrıntı 9 1
 • İgG-Avidlik indeksi
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Herpes II avidlik İqG 25 1
  CMV avidlik İqG 25 1
  Rubella avidlik İqG 25 1
  Herpes IV (EBV kapsid antigen) İgG avidlik əmsalı 23 1
  Toxoplasma 19 1
 • Hormonlar
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Kortizol 22 2
  DHEA-SO4 dehidroepiandrosterosulfat 22 1
  17-OH-Progesteron 22 1
  Progesteron 22 1
  Prolaktin 22 1
  LH (lüteinləşdirici hormon) 22 1
  FSH (follikulstimullaşdırıcı) 23 1
  Anti-Müller hormon(AMH) 65 1
  HGH (somatotropin) 22 1
  Sərbəst testosteron 23 1
  SHBG(cinsi hormonları birləştirən qlobulin) 59 1
  T3 22 1
  T4 22 1
  Sərbəst T3 22 1
  Sərbəst T4 22 1
  TSH-tireostimullaşdırıcı hormon 22 1
  Paratireoid Hormonu PTH 26 1
  AKTH 45 1
  Testosteron 22 1
  Estradiol (E2) 23 1
 • Kliniki tədqiqatlar
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qanın kliniki analiz (geniş) 19 1
  Hemoqlobin fraksiyaları 64 1
  Qan qrupu və Rh 9 1
  Kumbs reaksiyası (qeyri düz) 43 1
  Kumbs reaksiyası (düz) 43 1
  Sidiyin ümumi analizi 12 1
 • PCR (urogenital)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  CMV 24 2
  Chlamydia tr. 24 2
  Mycoplasma genit. 24 2
  N. gonorrhoeae 24 2
  Trichomonas vag.Sıyrıntı (PCR) 24 2
  Herpes I+II 24 2
  Mycoplasma hom. Sıyrıntı (PCR) 24 2
  Ureaplasma ur./parv. 24 2
  Gardnerella vag. 24 2
  Gardnerella vag. Lactobacillus spp. 36 5
  Candida albicans 24 2
 • İnfeksiyalar (qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Herpes 4 İgM;İgG (Epçteyn-Barr) 19 1
  Sitomeqalovirus herpes(CMV) İgM 19 1
  Rubella(məxmərək) İgM 19 1
  Trichomonas vaginalis İgG 18 1
  Mycoplasma hom İqG 19 1
  Mycobacterium tub. İgA+İgM+İgG 22 1
  Mycoplasma pneu. İqG 19 1
  Helicobacter pylori IqG+IgM+IgA 22 1
  Listeriya İgG 19 1
  Herpes simpleks I IqM 19 0
  Herpes simpleks I IqG 19 1
  Herpes II İg M 19 1
  Herpes III (Var Zoster) İg G 19 1
  Herpes III (Var Zoster) İg M 19 1
  Herpes IV (EBV) İg G 19 1
  Herpes IV (EBV) İg M 19 1
  Herpes V- CMV İgM 19 1
  Toxoplasma İgG 19 1
  Toxoplasma İgM 19 1
  Brusella İgG 19 1
  Brusella İgM 19 1
  Chlamydia tr.İgG 19 1
  Chlamydia tr. İgM 19 1
  Treponema pallidum İgG + İgM 39 1
  Ureaplasma ureal. İqG 19 1
  Listeria İgG 19 1
  Trichomonas vaginalis İgG 19 1
  Herpes simpleks II İgG 19 1
  Sitomeqalovirus herpes(CMV) İgG 19 1
  Rubella(məxmərək) İgG 19 1
 • Ozonoterapiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Ozonoterapiya (1 seans) 22 1
 • Rentgenoqrafiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Döş qəfəsi orqanları (2 proeksiya) 30 1
  Almacıq sümüyü 18 0
  Türk yəhəri (tuşlanmış) 24 0
  Burunətrafı ciblər(BƏC) 30 0
  Burun sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Kəllə (1 proyeksiya) 24 0
  Kəllə sümükləri(1 proyeksiya) 24 0
  Kəllə sümükləri(2 proyeksiya) 30 0
  Körpücük sümüyü ( 2 proyeksiya) 30 0
  Körpücük sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Aşıq-baldır oynağı 22 0
  Ayaq pəncəsi (1 proyeksiya) 22 0
  Ayaq pəncəsi (2 proyeksiya) 30 0
  Baldır sümükləri (1 proyeksiya) 22 0
  Baldır sümükləri (2 proyeksiya) 30 0
  Bazu oynağı (1 proyeksiya) 24 0
  Bazu oynağı (2 proyeksiya) 30 0
  Bazu sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Bazu sümüyü (2 proyeksiya) 30 0
  Bel fəqərələri (1 proyeksiya)(T10-S1) (Th9-S1) 24 0
  Bel fəqərələri (2 proyeksiya)(Th12-S1) ( L1-L5) 20 0
  Boyun fəqərələri (1 proyeksiya) 24 0
  Boyun fəqərələri (2 proyeksiya) 30 0
  Bud sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Bud sümüyü (2 proyeksiya) 30 0
  Büzdüm sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Büzdüm sümüyü (2 proyeksiya) 30 0
  Daban sümüyü (1 proyeksiya) 22 0
  Daban sümüyü (2 proyeksiya) 30 0
  Dirsək oynağı (2 proyeksiya) 30 0
  Dirsək oynağı (1) proyeksiya) 24 0
  Diz oynağı (1 proyeksiya) 24 0
  Diz oynağı (2 proyeksiya) 30 0
  Döş fəqərələri (1 proyeksiya)(Th1 -Th12) 24 0
  Döş fəqərələri (2 proyeksiya)(Th1 -Th12) 36 0
  Döş qəfəsi (1 proyeksiya) 18 0
  Döş qəfəsi (2 proyeksiya) 30 0
  Döş sümüyü (1 proyeksiya) 24 0
  Döş sümüyü (2 proyeksiya) 30 0
  Əl pəncəsi (1 proyeksiya) 22 0
  Əl pəncəsi (2 proyeksiya) 30 0
  Mil-bilək oynağı (1 proyeksiya) 22 0
  Mil-bilək oynağı (2 proyeksiya) 30 0
  Onurğa sütunu (C7-S1 Th1-S1)(2 proyeksiya) 45 0
  Onurğa sütunu(C7-S1 Th1-S1)1 proyeksiya 30 0
  Said sümükləri (1 proyeksiya) 22 0
  Said sümükləri (2 proyeksiya) 30 0
  Yastı pəncəlik 36 0
  Çanaq 30 0
  Mədə bağırsaq sistemi(bağırsaq) 24 0
  Mədə bağırsaq sistemi(mədə) 20 0
  Mədə-12-barmaq bağırsaq 36 0
  Qarın boşluğu (icmal) 30 0
  Yoğun bağırsaqlar (kontrastlı) 24 0
  Fistuloqrafiya-müalicə həkiminin iştirakı ilə 40 0
  İrriqoskopiya (iriqiqrammalarla birlikdə) 55 0
  Ürəyin (polopozision) R-skopiyası 13 0
  Rentgenoloji şəklin diskə yazılması 5 0
  Kontrast+dərman(tibbi sərfiyyat) 10 0
 • Endoskopiya xidmətlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Fibroqastroduodenoskopiya 71 0
  Endoskopik müayinə zamanı anesteziya 59 0
  Kolonoskopiya 107 0
  Prosedur zamanı biopsiya(1-3əd.) (sitomorfoloji tədqiqatın qiyməti olmadan) 18 0
  Endoskopik müayinə zamanı anesteziya(qastroduodenoskopiya+kolonoskopiya) 80 0
  Prosedur zamanı biopsiya( 4 əd.və artıq)(sitomorfoloji tədqiqatın qiyməti olmada 25 0
  Test üsulu ilə mədədə H. Pylorinin təyini 30 0
  Ezofaqoskopiya 36 0
  Rektosiqmoidoskopiya 48 0
  Kolonoskopiya(sol tərəfli) 71 0
  Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi 150 0
  Yad cismin mədədən xaric edilməsi 177 0
  İmalə 18 0
  Endoskopik müayinənin diskə yazılması 5 0
  BTL aparatı - Elektrostimulyasiya 12 0
 • Fizioterapiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  BTL aparatı - Qalvanizasiiya(10-20 dəq) 6 0
  BTL aparatı - TENS (elektrostimulyasiya) 12 0
  BTL aparatı - Qalvanizasiya(10-20 dəq) 6 0
  BTL aparatı - Elektroforez (10-20 dəq) 12 0
  BTL aparatı - Bernar cərəyanı(6-8 dəq) DDT 10 0
  BTL aparatı - Amplipuls (10-20 dəq) 10 0
  BTL aparatı - Fonoforez(ultrasəs) (3-10 dəq) 15 0
  BTL aparatı - Maqnit terapiyası(polüs)(10-20 dəq) 12 0
  BTL aparatı - İnterferensil toklar 12 0
  BTL aparatı - Lazeroterapiya 18 0
  Bel-oma nahiyyəsi 24 0
  Aşağı ətraflar 20 0
  Sakitləşdirici masaj 36 0
  Antiselülit masaj 36 0
  Boyun 24 0
  Kürək 24 0
  Ümumi masaj 36 0
  Bir qol 12 0
  İki qol 24 0
  Usaqlar ümumi masaj 36 0
 • Bakterioloji
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Abortiv materialın bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Ağız boşluğundan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Ana südünün bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Bəlğəmin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Burun boşluğu sıyrıntının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Dəri yuyuntusunun (əl səthi) bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Dəri yuyuntusunun (əl səthi) bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Digər bioloji materialın bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Disbakterioz (nəcis) + Antibiotikoqramma 54 7
  Eyakulyatın (spermanın) bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Əsnəkdən sıyrıntının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Xarici qulaq keçəcəyi sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Xarici qulaq keçəcəyi sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi + antibiotikoqramma 48 7
  Konyuktivadan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Qanın sterilliyi( aerob) + Antibiotikoqramma 48 10
  Nəcisin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Onurğa beyin mayesinin (likvor) bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Oynaq kisəsi mayesinin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Öd kisəsi möhtəviyyatının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Oynaq kisəsi mayesinin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Öd kisəsi möhtəviyyatının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Plevral mayenin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Servikal kanal sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Sidiyin bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Uretradan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Vaginal sıyrıntının bakterial müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Yaranın bakterioloji müayinəsi + Antibiotikoqramma 48 7
  Antibiotikoqramma 12 7
 • Evə çağırış
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Evə çağırış (şəhər daxili) 24 0
  Evə çağırış (şəhər ətrafı) 36 0
  Evə çağırış (təcili) (şəhər daxili) 36 0
  Evə çağırış (təcili) (şəhər ətrafı) 48 0