910
EN RU


Qeyd: Qiymətlərin dəqiqləşdirilməsi və yaranmış suallarla bağlı (012) 910 Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.


 • Autoimmun testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Tireoqlobulin 28 1
  Anti-Tq 25 1
  Anti-TPO 25 1
  Kardiolipin İgM 21 1
  Kardiolipin İgG 21 1
  ASA-antispermal anticisimciklər 40 1
  Ds DNT İgG 20 1
  Ss DNT İgG 20 1
 • Hamiləlik monitorinq
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Beta - Xorionik qonadotropin (b XQ) 19 1
  Alfa-Fetoprotein (15-20 həftə) (AFP) 19 1
  Sərbəst Estriol 20 2
  PAPP-A test (10-14həftə) 22 1
  Trofoblastspesifik beta-1-qlikoprotein (TBH) 22 1
 • Hemostaz (Koaquloqramma)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qanaxma vaxtı 5 1
  Protrombin müddəti(indeks+İNR) 9 1
  APTT 10 1
  Trombin müddəti 9 1
  Fibrinogen 9 1
  D-dimer 24 1
  Qurd eşənəyi antikoaqulyantı 8 1
  Protein C 6 1
 • Diabetik testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qlükoza (qanda) 4 1
  Qlükoza (sutkalıq sidikdə) 5 1
  C-peptid (qanda) 24 1
  Şəkər yüklənməsi 18 1
  Qlikohemoqlobin Hb1c 22 1
  İnsulin 18 1
 • Anemik testlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Dəmir (Fe) 9 1
  Ferritin 19 1
  Vitamin B12 21 1
  Fol turşusu 26 1
  Fe bağlayıcı xüsusiyyət 18 1
 • İmmunologiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  İg E 15 1
 • USM
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qarın boşluğu 29 1
  Uroloji 25 1
  Xayalar 40 1
  Ginekoloji (transvaginal) 29 1
  Ginekoloji (abdominal) 22 1
  Follikulometriya 10 1
  Mamalıq(20 həftəsinə kimi) 30 1
  Mamalıq (20 həftəsindən sonra)+Dopleroqrafiya 40 1
  Süd vəziləri 29 1
  Ümumi limfa düyünləri 30 1
  Tək orqan 15 1
  Qalxanabənzər vəzi 22 1
  Neyrosonoqrafiya 15 1
  Bud -çanaq oynagı (hər ikisi) 25 1
  Yumşaq toxumalar (1 sahə) 20 1
  Aşağı ətraf venaları+Dopleroqrafiya 80 1
  Androloji (pros.vəzi,xaya və xayaların refluksu,sid.kisəsi,toxum kisəsi) 55 1
  Aşağı ətraf arteriyaları+Dopleroqrafiya 80 1
  Regional limfa düyünləri 15 1
  KTQ (Bir döl) 40 1
  Aşağı ətraf venaları 46 0
  Aşağı ətraf arteriyaları 46 0
 • EKQ
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  EKQ 12 1
 • EXO-EKQ
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  EXO-EKQ 35 1
 • Vaksinlər(Peyvənd)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  HAVRİX Hepatit A (uşaq) 60 1
  TVİNRİX HAV +HBV(böyük) 57 1
  ENGERIX Hepatit B(böyük) 50 1
  ENGERIX Hepatit B(uşaq) 40 1
  CERVARİX (HPV 16,18) 180 1
  ENGERIX Hepatit B(uşaq) 30 1
  HAVRİX Hepatit a əleyhinə peyvənd (uşaqlar üçün) 50 0
  TVİNRİX Hepatit a və b əleyhinə peyvənd(böyüklər üçün) 57 0
  Hepatit b(enjerix) uşaqlar üçün 30 0
  Prioriks (Qızılca,parotit və məxmərək əleyhinə peyvənd) 40 0
  Akt- Xib Vaksin 56 0
  İmovax d.t. (ADS) 30 0
  TETANEA+Tetanus anatoksini 25 0
  Verorab 38 0
  Okavaks ( su çiçəyi) 38 0
  Stamaril (sarı qızdırma) 80 0
  İmovax polio (inaktiv) 20 0
  İnfluvac peyvənd 20 0
 • Biokimya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Sərbəst bilirubin 6 1
  Birləşmiş bilirubin 6 1
  Ümumi zülal 9 1
  Alaninaminotransferaza (ALT) 10 1
  Qammaqlütamiltransferaza (QQT) 9 1
  Aspartataminotransferaza (AST) 10 1
  Laktatdehidrogenaza (LDH) 9 1
  Qələvi fosfataza (ALP) 9 1
  Lipaza 10 1
  Alfa amilaza 10 1
  Albumin (ALB) 10 1
  Triqliseridlər(TRİG) 11 1
  Xolesterin(CHOL) 9 1
  Kreatinfosfokinaza 9 1
  Kreatinkinaza CK-MB fraksiya 18 1
  Kreatinin klirensi (plazma kreatinin+sutkalıq sidik) 16 1
  Sidik cövhəri (UREA) 9 1
  Sidik turşusu(URİC) 9 1
  Natrium qanda 10 1
  Xlor qanda 9 1
  Kalsium (Ca) qanda 9 1
  Kalium (K) qanda 9 1
  Fosfor (P) qan 9 1
  Maqnezium (Mg) qanda 9 1
  ASO antistreptolizin-o 9 1
  CRP C-reaktiv zülal 9 1
  RF (revmatoid faktor) 9 1
  Ümumi billirubin 9 0
  Qlükoza sidikdə(birdəfəlik) 5 0
  Mikroalbumin (sidikdə) 20 0
 • Onkomarkerlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  PSA ümumi 29 1
  CA-15-3 29 1
  CA-125 29 1
  PSA sərbəst 24 1
  CEA (karsinoembrional antigen) 24 1
  CA-19-9 29 1
 • Mikroskopiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Yaxma 10 1
  Prostat vəzi şirəsinin müayinəsi 12 1
  Spermoqramma 18 1
  Papanikalau üsulu ilə sitoloji yaxma 25 5
  Şuvarski sınağı 18 1
  Südün mikroskopiyası (1 süd vəzi) 12 1
  Demodex gənəsinin mikroskopik müayinəsi 8 1
  Dəri və dırnağın patogen göbələyə görə mikroskopiyası 12 1
 • PCR Papillomavirus-onko sıyrıntı
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Hpv Skrining (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) Sıyrıntı PZR) 48 3
  HPV genotip(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) Sıyrıntı DNT 72 5
  HPV(16,18) 24 2
  HPV(6,11) 22 2
  HPV (16,18)titr 30 7
 • PCR-Hepatitlər v ə HİV(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Hepatit B (Qan) (PZR) keyfiyyət 48 5
  Hepatit B (titr) (Qan) (PZR) kəmiyyət 72 5
  Hepatit C (Qan) (PZR) keyfiyyət 54 5
  Hepatit C (titr) (Qan) (PZR) kəmiyyət 108 5
  Hepatit C (Genotip) (Qan) (PZR) 69 7
  HİV-1 keyfiyyət 60 5
  Nəcisdə Helicobakter pylori 23 1
 • PCR (Yaradan sıyrıntı)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Treponema pallidium (PZR) Yaradan 22 3
  Herpes I+II 22 1
  Mycobacterium tub. 24 3
  Candida 22 3
  CMV 22 1
 • PCR
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Toxoplasma (Qan) 24 3
  Toxoplasma (abortiv material) 25 3
  CMV(qan) 24 3
  CMV(abortiv material) 22 3
  Herpes I+II Bioptat (PZR) 22 5
  Herpes I+II(abortiv material) 22 3
  Herpes IV (EBV) (qan) 31 3
  Herpes IV (EBV) (abortiv material) 24 3
  Herpes VI (qan) (PZR) 24 3
  Herpes VI (abortiv material) 24 3
  Parvovirus B19(qan) 24 3
  Parvovirus B19(abortiv material) 24 3
  Listeria(qan) 24 3
  Listeria(abortiv material) 24 3
  Brucella species Qan (PZR) 29 3
  Brucella species Abortiv M. (OZR) 24 3
  Mycobakterium tub. com.Qan 24 6
  Mycobakterium tub. com. Abort M 24 6
  Chl.tr(abortiv material) 22 3
  Mycoplasma genitalium (abortiv material) 22 3
  Mycoplasma hom. (abortiv material) 22 3
  Ureaplasma parv.\ur.Abortiv material (PZR) 22 3
  Rubella qan 29 5
  Rubella (abortiv material) 30 3
  Treponema pallidium (PZR) Qan 22 3
  Treponema pallidium(pzr) Abortiv material 22 3
  Herpes I+II(qan) 24 0
  CMV (titr) 30 9
 • İFA-Hepatitlər(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  HAV İgM 22 2
  HBsAg 19 2
  HBeAg 19 1
  anti-HBc İqM 20 1
  anti-Hbe 21 2
  anti -HCV 19 2
  anti-Hepatit D 20 1
  Anti-Hbs 21 1
 • İFA-Helmintlər(qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Anti - Lamblia İgG/M/A (hər biri) 16 1
  Ascaris lumbricoides İqG1 17 1
  Exinokokk İgG 17 1
  Opistorxis İg G 17 1
  Toxocara İg G 17 1
 • Nəcis
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Nəcisin umumi analizi 17 1
  Nəcisində gizli qanın təyini 10 1
  Enterobioza görə sıyrıntı 7 1
 • İgG-Avidlik indeksi
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Herpes II avidlik İqG 21 1
  CMV avidlik İqG 21 1
  Rubella avidlik İqG 21 1
  Herpes IV (EBV kapsid antigen) İgG avidlik əmsalı 19 1
  Toxoplasma 21 1
 • Hormonlar
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Kortizol 18 2
  DHEA-SO4 dehidroepiandrosterosulfat 18 1
  17-OH-Progesteron 18 1
  Progesteron 18 1
  Prolaktin 18 1
  LH (lüteinləşdirici hormon) 18 1
  FSH (follikulstimullaşdırıcı) 19 1
  Anti-Müller hormon(AMH) 55 1
  HGH (somatotropin) 18 1
  Sərbəst testosteron 19 1
  SHBG(cinsi hormonları birləştirən qlobulin) 50 1
  T3 18 1
  T4 18 1
  Sərbəst T3 18 1
  Sərbəst T4 18 1
  TSH-tireostimullaşdırıcı hormon 18 1
  Paratireoid Hormonu PTH 22 1
  AKTH 40 1
  Testosteron 18 1
  Estradiol (E2) 19 1
 • Kliniki tədqiqatlar
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Qanın kliniki analizi (19 parametr) 15 1
  Hemoqlobin fraksiyaları 54 1
  Qan qrupu (Grifols) 12 1
  Kumbs reaksiyası (qeyri düz) 36 1
  Sidiyin ümumi analizi 10 1
 • PCR (urogenital)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  CMV 22 2
  Chlamydia tr. 22 2
  Mycoplasma genit. 22 2
  N. gonorrhoeae 22 2
  Trichomonas vag.Sıyrıntı (PCR) 22 2
  Herpes I+II 22 2
  Mycoplasma hom. Sıyrıntı (PCR) 22 2
  Ureaplasma ur./parv. 22 2
  Gardnerella vag. 22 2
  Gardnerella vag. Lactobacillus spp. 36 5
  Candida albicans 22 2
 • İnfeksiyalar (qan)
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Sitomeqalovirus herpes(CMV) İgM 16 1
  Rubella(məxmərək) İgM 16 1
  Trichomonas vaginalis İgG 15 1
  Mycoplasma hom İqG 16 1
  Mycobacterium tub. İgA+İgM+İgG 18 1
  Mycoplasma pneu. İqG 16 1
  Helicobacter pylori IqG+IgM+IgA 18 1
  Listeriya İgG 16 1
  Herpes simpleks I IqM 16 0
  Herpes simpleks I IqG 16 1
  Herpes II İg M 16 1
  Herpes III (Var Zoster) İg G 16 1
  Herpes III (Var Zoster) İg M 16 1
  Herpes IV (EBV) İg G 16 1
  Herpes IV (EBV) İg M 16 1
  Toxoplasma İgG 16 1
  Toxoplasma İgM 16 1
  Brusella İgG 16 1
  Brusella İgM 16 1
  Chlamydia tr.İgG 16 1
  Chlamydia tr. İgM 16 1
  Treponema pallidum İgG + İgM 33 1
  Treponema pall. İgM 15 1
  Ureaplasma ureal. İqG 16 1
  Listeria İgG 16 1
  Trichomonas vaginalis İgG 15 1
  Herpes simpleks II İgG 16 1
  Sitomeqalovirus herpes(CMV) İgG 16 1
  Rubella(məxmərək) İgG 16 1
 • Ozonoterapiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Ozonoterapiya (1 seans) 18 1
 • Rentgenoqrafiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Döş qəfəsi orqanları (2 proeksiya) 20 1
  Almacıq sümüyü 12 0
  Türk yəhəri (tuşlanmış) 10 0
  Burunətrafı ciblər(BƏC) 15 0
  Burun sümüyü (1 proyeksiya) 10 0
  Kəllə (1 proyeksiya) 10 0
  Kəllə sümükləri(1 proyeksiya) 10 0
  Kəllə sümükləri(2 proyeksiya) 20 0
  Körpücük sümüyü ( 2 proyeksiya) 15 0
  Körpücük sümüyü (1 proyeksiya) 10 0
  Aşıq-baldır oynağı 15 0
  Ayaq pəncəsi (1 proyeksiya) 12 0
  Ayaq pəncəsi (2 proyeksiya) 18 0
  Baldır sümükləri (1 proyeksiya) 10 0
  Baldır sümükləri (2 proyeksiya) 20 0
  Bazu oynağı (1 proyeksiya) 15 0
  Bazu oynağı (2 proyeksiya) 20 0
  Bazu sümüyü (1 proyeksiya) 15 0
  Bazu sümüyü (2 proyeksiya) 20 0
  Bel fəqərələri (1 proyeksiya)(T10-S1) (Th9-S1) 15 0
  Bel fəqərələri (2 proyeksiya)(Th12-S1) ( L1-L5) 20 0
  Boyun fəqərələri (1 proyeksiya) 10 0
  Boyun fəqərələri (2 proyeksiya) 15 0
  Bud sümüyü (1 proyeksiya) 10 0
  Bud sümüyü (2 proyeksiya) 20 0
  Büzdüm sümüyü (1 proyeksiya) 15 0
  Büzdüm sümüyü (2 proyeksiya) 18 0
  Daban sümüyü (1 proyeksiya) 11 0
  Daban sümüyü (2 proyeksiya) 17 0
  Dirsək oynağı (2 proyeksiya) 15 0
  Dirsək oynağı (1) proyeksiya) 10 0
  Diz oynağı (1 proyeksiya) 10 0
  Diz oynağı (2 proyeksiya) 18 0
  Döş fəqərələri (1 proyeksiya)(Th1 -Th12) 15 0
  Döş fəqərələri (2 proyeksiya)(Th1 -Th12) 20 0
  Döş qəfəsi (1 proyeksiya) 18 0
  Döş qəfəsi (2 proyeksiya) 20 0
  Döş qəfəsi( R-skopiya) 13 0
  Döş sümüyü (1 proyeksiya) 13 0
  Döş sümüyü (2 proyeksiya) 20 0
  Əl pəncəsi (1 proyeksiya) 12 0
  Əl pəncəsi (2 proyeksiya) 15 0
  Mil-bilək oynağı (1 proyeksiya) 10 0
  Mil-bilək oynağı (2 proyeksiya) 15 0
  Onurğa sütunu (C7-S1 Th1-S1)(2 proyeksiya) 35 0
  Onurğa sütunu(C7-S1 Th1-S1)1 proyeksiya 19 0
  Said sümükləri (1 proyeksiya) 15 0
  Said sümükləri (2 proyeksiya) 20 0
  Yastı pəncəlik 24 0
  Çanaq 20 0
  Mədə bağırsaq sistemi(bağırsaq) 17 0
  Mədə bağırsaq sistemi(mədə) 20 0
  Mədə-12-barmaq bağırsaq 20 0
  Qarın boşluğu (icmal) 16 0
  Qida borusu (kontrastlı) 15 0
  Yoğun bağırsaqlar (kontrastlı) 15 0
  Fistuloqrafiya-müalicə həkiminin iştirakı ilə 40 0
  İrriqoskopiya (iriqiqrammalarla birlikdə) 55 0
  Ürəyin (polopozision) R-skopiyası 13 0
  Rentgenoloji şəklin diskə yazılması 5 0
  Kontrast+dərman(tibbi sərfiyyat) 10 0
 • Endoskopiya xidmətlər
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Fibroqastroduodenoskopiya 60 0
  Endoskopik müayinə zamanı anesteziya 50 0
  Kolonoskopiya 90 0
  Prosedur zamanı biopsiya(1-3əd.) (sitomorfoloji tədqiqatın qiyməti olmadan) 15 0
  Endoskopik müayinə zamanı anesteziya(qastroduodenoskopiya+kolonoskopiya) 80 0
  Prosedur zamanı biopsiya( 4 əd.və artıq)(sitomorfoloji tədqiqatın qiyməti olmada 25 0
  Test üsulu ilə mədədə H. Pylorinin təyini 25 0
  Ezofaqoskopiya 30 0
  Rektosiqmoidoskopiya 40 0
  Kolonoskopiya(sol tərəfli) 60 0
  Yad cismin qida borusundan xaric edilməsi 150 0
  Yad cismin mədədən xaric edilməsi 150 0
  İmalə 15 0
  Endoskopik müayinənin diskə yazılması 5 0
 • Fizioterapiya
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  BTL aparatı - Qalvanizasiiya(10-20 dəq) 15 0
  BTL aparatı - TENS (elektrostimulyasiya) 10 0
  BTL aparatı - Qalvanizasiya(10-20 dəq) 5 0
  BTL aparatı - Elektroforez (10-20 dəq) 10 0
  BTL aparatı - Bernar cərəyanı(6-8 dəq) DDT 8 0
  BTL aparatı - Amplipuls (10-20 dəq) 8 0
  BTL aparatı - Fonoforez(ultrasəs) (3-10 dəq) 12 0
  BTL aparatı - Maqnit terapiyası(polüs)(10-20 dəq) 10 0
  BTL aparatı - İnterferensil toklar 10 0
  BTL aparatı - Lazeroterapiya 15 0
  Bel-oma nahiyyəsi 20 0
  Aşağı ətraflar 20 0
  Sakitləşdirici masaj 30 0
  Antiselülit masaj 30 0
  Boyun 20 0
  Kürək 20 0
  Ümumi masaj 30 0
  Bir qol 10 0
  İki qol 20 0
  Usaqlar ümumi masaj 30 0
 • Bakterioloji
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Abortiv materialın bakterioloji müayinəsi 30 7
  Ağız boşluğundan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Ana südünün bakterioloji müayinəsi 30 7
  Bəlğəmin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Burun boşluğu sıyrıntının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Dəri yuyuntusunun (əl səthi) bakterioloji müayinəsi 30 7
  Digər bioloji materialın bakterioloji müayinəsi 30 7
  Disbakterioz (nəcis) 35 7
  Eyakulyatın (spermanın) bakterioloji müayinəsi 30 7
  Əsnəkdən sıyrıntının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Xarici qulaq keçəcəyi sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Konyuktivadan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Qanın sterilliyi( aerob) 30 10
  Nəcisin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Onurğa beyin mayesinin (likvor) bakterioloji müayinəsi 30 7
  Öd kisəsi möhtəviyyatının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Oynaq kisəsi mayesinin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Plevral mayenin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Prostat vəzi şirəsinin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Servikal kanal sıyrıntısının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Sidiyin bakterioloji müayinəsi 30 7
  Uretradan sıyrıntının bakterioloji müayinəsi 30 7
  Vaginal sıyrıntının bakterial müayinəsi 30 7
  Yaranın bakterioloji müayinəsi 30 7
  Antibiotikoqramma 10 7
 • Evə çağırış
 • TestQiymət (AZN)Müddət (gün)
  Evə çağırış (şəhər daxili) 20 0
  Evə çağırış (şəhər ətrafı) 30 0
  Evə çağırış (təcili) (şəhər daxili) 30 0
  Evə çağırış (təcili) (şəhər ətrafı) 40 0
  Həkimin evə çağırılması 0 0