910
EN RU


Lisenziya

Özəl tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq forması - lisenziya adlanır.

Lisenziyalaşdırma iqtisadi fəaliyyətin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin vacib istiqamətidir.

Lisenziyalaşdırma vətandaşların hüquqları, qanuni maraqları, mənəviyyatı və sağlamlıqlarının müdafiəsinin, ölkənin müdafiəsi və dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunmasına istiqamətlənmiş dövlət nəzarəti növüdür.

Lisenziya  lisenziyanın varlığını təsdiqləyən sənəddə müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı nəticəsində meydana çıxmış hüquq kimi çıxış edir.

Lisenziyalaşdırma tələb və şərtlərinə cavab verən istənilən sahibkar uyğun fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər.

19.04.2016 tarixində isə  "Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzi müddətsiz lisenziya almışdır.