Müayinə zamanı xaya və xaya venalarının reflyüksü yoxlanılır.