Epilepsiya və kəskin konvulsiyaların müalicəsində fenobarbitalın terapevtik istifadəsi.
məhdudlaşdırılmalıdır. Fenobarbital, anesteziyada köməkçi vasitə kimi istifadə edilməsindən başqa,
Sakitləşdirici və ya hipnotik xüsusiyyətlərinə görə istifadə edilməməlidir.
Epilepsiya, ümumiləşdirilmiş tonik-klonik tutmalar və sadə qismən tutmaların müalicəsində; həm də
Konvulsiv tutmaların profilaktikası və müalicəsi üçün göstərişdir.

  • Analiz qida qəbulundan 3-4 saat sonra verilə bilər
  • Dərmanın dayandırılması barədə mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır
  • Dərmanın toksikilik səviyyəsinin təyini.
  • Qanda dərmanın konsentrasiyasını izləmək.

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.