Cresols və fenol, müxtəlif yollarla kimyəvi sintez üçün istifadə olunan əsas kimyəvi maddələrdir. Cresollar sintetik olaraq kömür tarından, neftdən və ya fenolun metillənməsindən əldə edilir.

  • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
  • Müayinəyə 4-5 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
  • Dərmanın toksikilik səviyyəsinin təyini.
  • Qanda konsentrasiyasını izləmək.

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.