Sidik-cinsiyyət mikoplazmozunun (Mycoplasma hominis) törədicisinə qarşı IgG sinfinin anticisimləri mikoplazmozun klinik təzahürləri dövründə insan orqanizmində istehsal olunan və bu xəstəliyin markeri kimi xidmət edən spesifik immunoqlobulinlərdir.

 • Xüsusi hazırlıq tələb olunmur.  
 • Qida qəbulundan 4 saat sonra qan götürülməsi tövsiyə olunur.
 • Cari və ya xroniki Mycoplasma hominis infeksiyasını təsdiqləmək üçün.
 • Mikoplazma infeksiyasının və sidik-cinsiyyət sisteminin digər yoluxucu xəstəliklərinin differensial diaqnozu üçün.
 • Hamiləliyi planlaşdırarkən Mycoplasma hominis ilə infeksiyanı inkar etmək üçün.
 • Mycoplasma hominis səbəb olduğu xəstəliklərin müalicəsinin effektivliyinə nəzarət etmək üçün.
 • Mikoplazmanın səbəb olduğu xəstəliyin simptomları olduqda:

-qaşınma,

-yanma,

-sidik ifrazı zamanı ağrı,

-tez-tez sidiyə getmə,

-qasıqda ağrı,

-cinsi əlaqə zamanı ağrı.

 • Sonsuzluq, hamiləlik patalogiyaları zamanı.

Müsbət nəticə:

 • cari və ya keçirilmiş mikoplazma infeksiyası,
 • xroniki mikoplazma infeksiyası,
 • yenidoğulmuşlarda - perinatal infeksiya.

Mənfi nəticə:

 • infeksiya yoxdur,
 • infeksiyanın çox erkən immun reaksiyasının inkişaf etmədiyi dövrü.