Mikroalbumin analizi böyrək patologiyalarını erkən mərhələdə aşkarlamaq üçün istifadə olunan bir testdir.  Həmçinin ürəyin, baş beyinin,  gözün torlu qişasının damar divarının zədələnməsindən də xəbər verir. 

Mikroalbumineriya – sidik vasitəsilə çox az miqdarda zülalın ( albuminin)  ifraz olunmasıdır ki, adi standart metodlarla təyin etmək mümkün deyil.  Normada sağlam insanın sidiyində zülal təyin olunmur. Əgər  sidikdə aşkarlanırsa böyrəklərin kapilyarlar damarlarının zədələnməsini göstərir .  Mikroalbumin testi vasitəsilə  sidikdə cüzi miqdarda belə olan albumin təyin olunur.

Daha çox I və II tip diabet, hipertenziya, travmalar, qlomerulonefrit  kimi xəstəliklərdə böyrəklərin vəziyyətini dəyərləndirmək üçün ehtiyac duyulur. Patologiyanın erkən aşkarlanması müalicənin vaxtında başlanmasına və  uğurla başa çatmasına təkan verir.

 • Analiz sutkalıq sidikdə yoxlanılır.
 • Sidik 24 saat ərzində  sterilizasıya olunmuş  balona yığılır.  Səhər ilkin sidik atılır, vaxt qeyd olunur,  24 saat ərzində ifraz olunan bütün sidik toplanılır.  Ümumi  miqdarı nəzərdən keçirilərək qeyd edilir. Ən az 20ml olmaqla birdəfəlik steril konteyner əlavə olunur və 2 saat ərzində klinikaya çatdırılır.
 • Diabetik nefropatiyanın erkən təyini
 • Şəkərli diabet zamanı 6 aydan bir
 • Uzunmüddətli kompensasiya olunmamış arterial hipertenziya zamanı
 • Hamiləlik zamanı nefropatiya  simptomları
 • Qlomerulonefritin erkən mərhələlərində differensial diaqnostikası
 • Qırmızı qurdeşənəyi, amiloidoz

Mikroalbumin səviyyəsinin yüksəlməsi

 • Müxtəlif mənşəli nefropatiyalar
 • Qlomerulonefritin erkən mərhələsi
 • Böyrək venalarının trombozu
 • Böyrəklərin polikistozu
 • Hamilələrin nefropatiyası
 • Sistem qırmızı qurd eşənəyi
 • Böyrəklərin amiloidozu
 • Çoxsaylı mieloma