Uğurlu müalicə nəticəsində qanda HBeAg mənfi olur və bu antigenə qarşı istehsal olunan Anti-HBe anticisimləri əmələ gəlir. Anti HBe qoruyucu anticisim deyil.

HBeAg-nin tamamilə yox olması və anti-HBe-nin yaranmasından sonra xəstə başqaları üçün daha az təhlükəli olur, onun bioloji mayelərinin yoluxuculuğu azalır.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır
 • Son qida qəbulundan 4 saat keçməsi tövsiyə olunur.
 • Müayinədən 30 dəqiqə əvvəl siqaret çəkməyin.
 • Xəstədə HBsAg aşkar edildikdə.
 • HBV-nin gedişatını izləyərkən.
 • HBV-nin dövrünü və mərhələsini təyin etmək üçün.
 • Hepatit B üçün antiviral terapiyanın effektivliyini qiymətləndirmək və sonrakı müalicə taktikalarına qərar vermək.

Müsbət nəticə:

 • Viral hepatit B-nin kəskin dövrün başa çatdığını göstərir.
 • Aşağı yoluxuculuq (HBeAg-mənfi) ilə xroniki viral hepatit B.
 • Viral hepatit B-dən sağalma (qanda anti-HBs və anti-HBc də var).

Mənfi nəticə:

 • İnkubasiya dövrü, HBV-nin kəskin mərhələsinin başlanğıcı.
 • Orqanizmdə virusun aktiv çoxalması ilə xroniki viral hepatit B (HBeAg-müsbət).
 • Bədəndə hepatit B virusunun olmaması.