Медицинская информация

Anti-mitoxondrial antitellər (AMA M2) analizi nədir?

Antimitoxondrial antikorlar, qısaca AMA, mitoxondrial membranın komponentlərinə qarşı yönəlmiş autoantikorlardır.
Antimitoxondrial antikorlar mitoxondriyaya, yəni piruvat dehidrogenaza antigen kompleksinə qarşı yönəlmiş immun sisteminin antikorlarıdır.

Antimitoxondrial antikorlar 9 alt tipə bölünür (AMA-M1-dən AMA-M9). Alt tipdən asılı olaraq müxtəlif xəstəlik assosiasiyaları məlumdur. Anti-M2, -M4, -M8 və -M9 antikorları xüsusi olaraq qaraciyər hüceyrələrinin mitoxondriyalarına qarşı yönəldilir və autoimmun xəstəlik olan "ilkin biliyar xolangit" (PBC) zamanı ən kiçik öd yollarının məhv edilməsi ilə əlaqələndirilir.

AMA-M2 (budaqlanmış zəncirli alfa-keto turşusu dehidrogenaz kompleksi) - ilkin biliar sirrozun diaqnostikası üçün ferment immunoanalizi ilə insan zərdabında mitoxondrial antigen M2 alt növünə qarşı IgG antikorlarının kəmiyyətcə müəyyən edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

Hansı xəstəliklərdə müşahidə olunur:

  • Birincili biliar sirroz və xolangit(antikorlar PBC olan insanların 95%-ində aşkar edilir)
  • Kollagenoz və antifosfolipid sindromu
  • Xroniki aqressiv hepatit
  • Sistemik skleroz və qırmızı qurd eşǝnəyi
  • Sifilis
  • Hepatomeqaliya.
Sizə zəng edək?

Ad Soyad

Əlaqə nömrəsi