Мероприятия

Корпоративная Социальная Ответственность:нынешнее состояние, проблемы и перспективы

3 марта 2015 года Национальная Конфедерация Предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Международная Организация Труда провели круглый стол на тему «Корпоративная социальная ответственность: текущее состояние, проблемы и перспективы».

На мероприятии принимали участие Генеральный Секретарь Национальной Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Натаван Мамедова, руководитель отдела Международной Организации Труда по Работе с Транснациональными Корпорациями и Предприятиями Гита Роланс, Главный Советник отдела Трудовой Политики Министерства Труда и Социальной Защиты Фарида Гаджиева, Заведующая Юридическим Отделом Конфедерации Профсоюзов Азербайджана Лейла Аджалова, Начальник Отдела по Связям с Общественностью Медицинских Центров «Саглам Аиля» Нигяр Рустамли а также местные предприниматели.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) Multimilli Müəssisələr və Müəssisə Öhdəliyi Bölməsinin Rəhbəri Qita Rolans “Üç Əsas Xətt – müəssisələrin sabitliyi üzrə uğurlu yanaşma”, “Prosper” şirkətinin direktoru Vüqar Səfərov“Korporativ Sosial Məsuliyyətin nəticəsi olaraq daha yaxşı brend imici və reputasiya”,Turanbank ASC-nin Əməliyyat departamentinin direktoru və idarə heyətinin üzvü Kəmalə MustafayevaKorporativ Sosial Məsuliyyət və müştəri sadiqliyi”,CaspianEventOrganisers MMC-nin icraçı direktor Bəhruz Hidayətzadə “Dayanıqlı inkişaf və korporativ sosial məsuliyyətin inkişafında tədbirlərin rolu”,"Sağlam Ailə" Tibb Mərkəzlərinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Nigar Rüstəmli “Korporativ Sosial Məsuliyyət və İctimai fəallıq“ adlı təqdimatla dəyirmi masa ətrafında çıxış ediblər.

За круглым столом участники мероприятия выступили со следующими презентациями:Гита Роланс, Руководитель Отдела Многонациональных Предприятий и Ответственности Предприятий, Международная Организация Труда (МОТ), «Три ключевых направления - успешный подход к обеспечению устойчивости предприятия», Вугар Сафаров, директор Prosper, «Улучшение имиджа бренда и репутации как результат корпоративной социальной ответственности», ОАО Turanbank Камала Мустафаева, операционный директор и член правления, корпоративная социальная ответственность и лояльность клиентов », Бахруз Хидаятзаде, исполнительный директор ООО Caspian Event Organisers, выступил с презентацией на тему «Роль мер в развитии устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности», Нигяр Рустамли, Руководитель Отдела по Связям с Общественностью Медицинских Центров «Саглам Аиля», «Корпоративная социальная ответственность и социальная активность».

Sizə zəng edək?

Ad Soyad

Əlaqə nömrəsi