Müayinə zamanı prostat vəzi, xaya və xayaların reflyüksü,  sidik kisəsi, toxum kisəsi yoxlanılır

Sidik kisəsi dolu olmalıdır