Müayinə zamanı böyrək, sidik kisəsi, Sidik axarları yoxlanılır. 

Sidik kisəsi dolu olmalıdır.