Spesifik IgE - α-laktoqlobulin - f76

0 Azn

Inək südünün tərkibində ümumilikdə 40-dan çox fərqli növ zülal vardır ki, bunlar bəzi hallarda orqanizm tərəfindən mənimsənilməyə bilər. α-laktoqlobulin bu zülallardan biridir. 

α-laktoqlobulinə qarşı xüsusi IgE səviyyəsini qiymətləndirən testdir. Spesifik allergiyanı müəyyən etmək və allergen spesifik immunoterapiyanın effektivliyini proqnozlaşdırmaq üçün istifadə olunur.

  • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
  • Müayinədən 3 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək.
  • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.

Allergik rinitin simptomları:

  • Boğazda selikli qişanın şişməsi
  • Burun axması
  • Gözlərin yaşarması
  • Temperatur

Nəticələrin normadan yüksək olması xəstəliyin allergik mənşəli olduğundan xəbər verir.