Amisulprid sinir-psixi dərmanlar qrupuna daxil dərmandır. Adətən  kəskin və xroniki şizofreniyanın müalicəsində istifadə olunur

  • Analiz qida qəbulundan 3-4 saat sonra verilə bilər
  • Dərmanın dayandırılması barədə mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır
  • Dərmanın dozasını təyin edərkən
  • Dərmanla zəhərlənməni təyin edərkən
  •  
  • Qanda normadan çox olması dərmanın dozasının artıq olduğunu göstərir