Everolimus, allogenik böyrək və ya ürək nəqli olan və aşağı və orta dərəcədə immunoloji riski olan yetkin xəstələrdə orqanların rədd edilməsinə qarşı qorunmaq üçün istifadə olunur.

  • Dərmanın toksikilik səviyyəsinin təyini.
  • Qanda dərmanın konsentrasiyasını izləmək.

Everolimus, allogenik böyrək və ya ürək nəqli olan və aşağı və orta dərəcədə immunoloji riski olan yetkin xəstələrdə orqanların rədd edilməsinə qarşı qorunmaq üçün istifadə edilən bir dərmandır. Test dərman səviyyəsinin monitorinqi üçün istifadə olunur.

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.