Fenol, fenol-kresol və benzolla işləyən insanların bu maddələrdən nə qədər təsirləndiyini təyin etmək üçün istifadə olunur.

  • Analiz qida qəbulundan 3-4 saat sonra verilə bilər
  • Dərmanın dayandırılması barədə mütləq həkimlə məsləhətləşmək lazımdır
  • Fenol, fenol-kresol və benzolla işləyən insanların bu maddələrdən nə qədər təsirləndiyini təyin etmək üçün istifadə olunur.
  • Normal dəyərlərdən kənara çıxmalar həkim tərəfindən dəyərləndirilməlidir