Krizollar metilfenol sinifindən olan üzvi birləşmələrdir. Əsasən təbii vəziyyətdə və ya aromatik birləşmələrin istehsalı ilə əldə edilir. Onlara bəzən fenol və ya fenolik deyilir. Temperaturdan asılı olaraq, xrizol bərk və ya maye şəklində ola bilər.

  • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
  • Müayinəyə 4-5 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
  • Dərmanın toksikilik səviyyəsinin təyini.
  • Qanda maddənin konsentrasiyasını izləmək.

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.