Əvəz edilmiş benzamidlər qrupundan olan antipsikotik agentdir (neyroleptik). Aktivləşdirici təsir ilə birlikdə yüngül antipsixotik və antidepresan təsir göstərir. Antipsixotik təsir mexanizmi, mərkəzi dopamin D2 reseptorlarının selektiv blokadası ilə əlaqədardır. Sedativ təsir zəifdir, alfa-adrenergik blokasiya aktivliyi aşağıdır, praktiki olaraq antimuskarinik təsir göstərmir. Nadir hallarda ekstrapiramidal xəstəliklərə səbəb olur, buna görə də "atipik" antipsikotiklərə aiddir. Mədə və onikibarmaq bağırsağın ülseratif lezyonlarının müalicəsinə kömək edir.

  • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
  • Müayinəyə 4-5 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
  • müalicəyə cavab olmadıqda;
  • istifadəsinin yan təsirləri olduqda;
  • digər dərmanların birləşməsini təyin edərkən.
  • Dərmanın yan təsirlərinin olması

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.