Zotepinin əsas istifadəsi şizofreniya müalicəsidir. Kəskin bipolyar maniyalı xəstələrdə antimanik vasitə kimi effektivliyinə dair klinik tədqiqatlar aparılsa da (müsbət nəticələrlə), şizofrenik simptomların müalicəsində effektivliyi olan 15 antipsikotik dərmanla müqayisə edilən 2013-cü ildə aparılan bir araşdırmada, zotepin orta güclü təsir göstərmişdir. Klozapindən daha az təsirli, olanzapin və risperidondan bir qədər az təsirli, təxminən paliperidon qədər təsirli və haloperidol, ketiapin və aripiprazoldan bir qədər daha təsirli.

  • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
  • Müayinəyə 4-5 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
  • müalicəyə cavab olmadıqda;
  • istifadəsinin yan təsirləri olduqda;
  • digər dərmanların birləşməsini təyin edərkən.

Analiz nəticələri, dərmanın dozası, tətbiq rejimi, xəstənin yaşı, müşayiət olunan patoloji və dərmanın fərdi tolerantlığı nəzərə alınmaqla iştirak edən həkim tərəfindən qiymətləndirilir.