Kreatinfosfokinaza(Kreatinkinaza)

20 Azn

Kreatinin kinaza (CK) əzələ iltihabı və zədələnməsini təyin etmək üçün istifadə olunan bir analizdir. Əzələ distrofiyaları və rabdomiolitin diaqnostikasında  istifadə olunur. Həmçinin əgər şəxs fiziki travmaya – qəza, yanıq və s. məruz qalmışsa kreatinin kinaza yoxlanılır.  Miokard infarktı və miopatiyalar zamanı da kreatininkinaza əhəmiyyətli göstəricidir.  İnfarktdan 4 saat sonra aktivliyin yüksəlməsi müşahidə olunur, 12-24 saata maksimuma çatır.  3-4 gün sonra azalması baş verir. Yüksək CK göstəriciləri zamanı zədələnmənin ürək əzələsində yoxsa skelet əzələlərində olmasını müəyyənləşdirmək üçün Kreatinin kinaza MB (CK- MB) yoxlanılır.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Yüngül qida qəbulundan 4 saat sonra da analizi vermək olar.
 • Müayinə öncəsi psixoemosional və fiziki gərginlik, alkoqol qəbulu olmamalıdır
 • Əzələ ağrısı
 • Əzələ zəifliyi
 • Sidiyin tündləşməsi  (sidiyin rənginin tündləşməsi tərkibində mioqlobunin olması nəticəsində ola bilər.  Mioqlobin də əzələ zədələnməsinin göstəricisi olan bir maddədir)
 • Miokard infarktının diaqnostikası
 • Onkoloji xəstəliklər
 • hipotireoz

Kreatininkinaza səviyyəsinin yüksəlməsi

 • travma
 • miokard infarktı
 • əzələlərin qan dövranının pozulması
 • bütün növ miodistrofiyalar
 • mərkəzi sinir sistemi xəstəlikləri
 • bədxassəli şişlər
 • durğunluq ürək çatışmazlığı
 • taxikardiya
 • yayılmış qıcolmalar
 • bəzi dərman maddələrinin qəbulu – korkitosteroidlər, barbituratlar,  narkotik maddələr
 • sağlam insanlarda yükəsk fiziki yük zamanı