Essensial kompleks (kobalt, manqan, mis, selen)

0 Azn

kobalt, manqan, mis, selen kimi maddələrə qarşı orqanizmdə olan allergiyanı təyin etmək üçün istifadə edilən analizdir. 

  • Analizdən  2-3 saat əvvəl yemək yeməyin, qazsız təmiz su içə bilərsiniz.
  • Müayinədən 30 dəqiqə əvvəl siqaret çəkməyin.

- allergik əlamətlərin olması

Analiz nəticələri müalicə həkimi tərəfindən klinik əlamətlərə əsasən interpretasiya olunmalıdır.