Molibden, bədənin normal işləməsi üçün lazım olan iz elementlərindən biridir. Əsas biokimyəvi rolu ksantioksidaza ilə purin azotlu əsasların oksidləşməsini sürətləndirməkdir. Bundan əlavə, bu metal bəzi digər fermentlərin (aldehid oksidaz, sulfit oksidaz) işi üçün lazımdır. Qanda molibden alfa-2-makroglobulinə, həmçinin eritrosit spektrinə bağlanır. Bu, molibdenin başqa bir funksiyasından qaynaqlanır - eritrosit membranının osmotik sabitliyini təmin edir. Əlavə olaraq molibden ionları diş çürüməsinin qarşısını alır.

 

  • Analizdən  2-3 saat əvvəl yemək yeməyin, qazsız təmiz su içə bilərsiniz.
  • Müayinədən 30 dəqiqə əvvəl siqaret çəkməyin.
  • Bədəndəki molibden balansında disbalansın diaqnozu üçün.
  • Molibden birləşmələri ilə peşəkar təmas göstəricisi olan bir xəstəni müayinə edərkən (polad istehsalı);
  • torpaqda molibden konsentrasiyası artan bir ərazidə yaşayanları  müayinə edərkən.

Qanda molibden səviyyəsinin artmasının səbəbləri:

  • molibden ilə kəskin və ya xroniki intoksikasiya.

Qanda molibden səviyyəsinin azalmasının səbəbləri:

  • molibdenin qidada çatışmazlığı.