Süd vəzi  xərçənginin diaqnostikası və  müalicənin izlənilməsində istifadə edilir.  Onkomarkerin dəyişmə dinamikası, tək-tək götürülmüş nəticələrə nisbətən daha əhəmiyyətlidir.  Belə ki,  onkomarkerin get-gedə artması adətən metastaz verməni göstərir. Metastaz və residivlər zamanı Ca 15-3 əlamətlərin kliniki özünü göstərməsini 6-9 ay qabaqlayır.

 • Analiz üçün son qida qəbulundan azı 4 saat keçməlidir.
 • Analiz dirsək venasından götürülmüş nümunədə yoxlanılır.
 • Xəstəliyin gedişinin monitorinqi, erkən residivlərin aşkarlanması, müalicənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi
 • Süd vəzi xərçəngi ilə xoşxassəli mastopatiyanın differensial diaqnostikası

CA 15-3 səviyyəsinin yüksəlməsi

 • Süd vəzi karsinoması
 • Bronxogen karsinoma
 • Mədə xərçəngi
 • Qaraciyər xərçəngi
 • Mədəaltı vəzi xərçəngi
 • Yumurtalıq, uşaqlıq xərçəngi
 • Autoimmun xəstəlik
 • Hamiləliyin 3-cü trimesterində CA 15-3ün fizioloji yüksəlməsi mümkündür ( 50 ed/ml-dək)