Yumurtalıq epitel xərçənginin kompleks diaqnozu və əvvəllər diaqnoz qoyulmuş yumurtalıq xərçənginin monitorinqi üçün istifadə  olunan şiş markeridir.  HE4 geni, yumurtalıq epiteliya karsinomu hüceyrələrində ən çox yayılmış gen ekspresyon profillərində müşahidə edilir; Bu patologiyada xəstələrin qanında yüksək miqdarda ifraz olunan HE4 zülalı da aşkar edilir. Son tədqiqatlara əsasən, HE4 epitelial yumurtalıq xərçəngi üçün bir şiş göstəricisi kimi təklif edilmişdir. Hal-hazırda CA 125 markeri, yumurtalıq xərçənginə şübhəli kompleks diaqnozda və əvvəllər diaqnoz qoyulmuş yumurtalıq xərçənginin izlənilməsində geniş istifadə olunur . Bu şiş markerinin qeyri-kafi həssaslığı və spesifikliyi problem olaraq qalır: başqa mənşəli şişlərdə, həm ginekoloji, həm də qeyri-ginekoloji, müxtəlif xasiyyətli xəstəliklərdə anormal  CA 125 səviyyəsi müşahidə edilə bilər. Təklif olunan yeni yumurtalıq xərçəngi markeri-HE4, araşdırma nəticələrinə görə, xoşxassəli (qeyri-ginekoloji və ginekoloji) xəstəliklər qrupunda və yumurtalıq xərçəngini digər bədxassəli, lakin yumurtalıq olmayan mənşəyindən fərqləndirməkdə CA125-dən daha yüksək spesifikliyə malikdir. HE4 xəstəliyin I mərhələsi üçün ən yaxşı göstəricidir.

 • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
 • Müayinəyə 12 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
 • Müayinəyə 24 saat qalmış dərman preparatların qəbulunu dayandırmalıdır.(müalicə həkimin razılığı ilə
 • Ginekoloji xəstəliklərin diaqnozunda, yumurtalıq xərçənginin erkən mərhələlərində daha əsaslı bir şəkildə aşkar edilməsi üçün CA125 ilə birlikdə, xoşxassəli və bədxassəli patologiyanın fərqləndirilməsini yaxşılaşdırmışdır.
 • Epitelial yumurtalıq xərçəngi riskinin qiymətləndirilməsi (CA 125 və ROMA hesablanması ilə birlikdə).
 • Normal CA125 səviyyəsi olan yumurtalıq xərçəngi halları (müalicəyə nəzarət etmək üçün alternativ bir marker axtarın).
 • He4-də artım ilə xarakterizə olunan əvvəllər diaqnoz qoyulmuş yumurtalıq xərçənginin monitorinqi (proqresiyanın qiymətləndirilməsi, nükslərin aşkarlanması).

HE 4 yüksəlməsi:

 • bədxassəli xəstəliklər;
 • yumurtalıqların epitelial xərçəngi;
 • endometrial xərçəng;
 • kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçəngi.

Xoşxassəli xəstəliklər: ən çox müxtəlif xəstəliklərin fonunda böyrək çatışmazlığına rast gəlinir

Qeyd. Təsdiqlənmiş yumurtalıq xərçəngi olan xəstələrdə HE4 istinad aralığında ola bilər. Bəzi nadir görülən yumurtalıq xərçəngi növləri (məsələn, toxum hüceyrəsi, mucinoz şişlər) nadir hallarda HE4-ü yüksəldir. Yüksək səviyyəli HE4, xoşxassəli xəstəlik növlərində görülə bilər. Buna görə də, HE4 səviyyəsi bədxassəli patologiyanın olması və ya olmaması lehinə mütləq sübut kimi istifadə edilə bilməz.