Kalsium (Ca)

13 Azn

Kalsium sümük toxumasının əsas komponentidir. Həmçinin  orqanizmdə çox vacib struktur, metabolik və requlyator funksiyalar yerinə yetirən biogen elementdir.  Kalsiumun 99%-i sümük toxumasında yerləşir, yalnız 1%-i serum və digər bioloji mayelərin tərkibindədir. 

Qanda kalsium 3 formada rast gəlinir

 1. Sərbəst (ionlaşmış) kalsium. Bu kalsiumun fizioloji aktiv formasıdır.
 2. Anionlarla-laktat, fosfat, bikarbonat, sitrat  birləşmiş kalsium
 3. Zülallarla (daha çox albuminlə) birləşmiş formada olan kalsium

Orqanizmdə kalsium bu funksiyaları eyrinə yetirir: sümük və dişlərin möhkəmliyini təmin edir, sinir-əzələ oyanmasında iştirak edir, hüceyrə membranının keçiriciliyini tənzimləyir, fermentativ aktivlikləri  idarə edir, qanın laxtalanmasında (VII, IX və X faktorları aktivləşdirir) rol oynayır.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Mütləq 8-14 saat aclıqdan sonra yoxlanmalıdır.
 • Analiz səhər 8-11 arası verilməlidir.
 • Müayinə öncəsi çox yeməkdən qaçınmaq lazımdır.
 • Osteoporozun diaqnostika və skrininqi
 • əzələlərin hipotoniyası
 • qıcolma sindromu, paresteziya
 • mədə və 12barmaq bağırsağın xora xəstəliyi
 • poliuriya
 • ürək-damar xəstəlikləri
 • cərrahi əməliyyata hazırlıq
 • hipertireoz
 • bədxassəli şişlər
 • sidikdaşı xəstəliyi
 • sümüklərdə ağrılar

Kalsium miqdarının yüksəlməsi (hiperkalsiemiya)

 • birincili hiperparatireoz
 • tireotoksikoz
 • Vitamin D hipervitaminozu
 • Böyrəküstü vəzi çatışmazlığı
 • Hemoblastozlar
 • Bədxassəli şişlər
 • Yenidoğulmuşların idiopatik hiperkalsiemiyası
 • Kəskin böyrək çatışmazlığı
 • Sarkaidoz və digər qranulematoz  xəstəliklər
 • Yatrogen hiperkalsiemiya
 • Böyrəklərin xəstəlikləri
 • Tiazid diuretiklərin dozasının aşılması

Kalsium səviyyəsinin azalması (hipokalsiemiya)

 • Birincili hipoparatireoz
 • Ikincili hipoparatireoz
 • Hipomagniemiya
 • Psevdohipoparatireoz
 • Vitamin D hipovitaminozu
 • Kəskin pankreatit
 • Xroniki böyrək çatışmazlığı
 • Qaraciyər çatışmazlığı
 • Kalsium ionlarının sekvestrasiyası