İnsulin-mədəaltı vəzidə sekresiya olunan hormondur. O karbohidratların metabolizmini tənzimləyir, qanda qlükoza miqdarını lazimi səviyyədə saxlanılmasına kömək edir. Əlavə olaraq  yağların metabolizmində iştirak edir.

Dövr edən insulinin yarımparçalanma müddəti  3-5 dəqiqədir, əsasən qaraciyərdə parçalanır. Qaraciyər hüceyrələri,piy toxuması və əzələlər tərəfindən qlükozanın mənimsənilməsini asanlanlaşdırır.

Qanda insulin qlükoza və yağ turşuların konsentrasiyasını azaldır (və az miqdarda aminturşuların).

Qanda insulin konsentrasiyası qlükoza konsentrasiyası ilə  birbaşa bağlıdır: qida qəbulundan sonra orqanizmə böyük miqdarda qlükoza daxil olur.Buna cavab olaraq mədəaltı vəzidə insulin sintezi başlayır. İnsulin qlükozanın qandan orqan və toxumalara  daxil olmasını təmin edir.

Bundan başqa insulin qaraciyərin biokimyəvi proseslərini tənzimləyir: qlükozanın miqdarı yüksək olduqda qaraciyər onu qlikogen formasında tədarük etməyə və yaxud yağ turşuların sintezində işlətməyə başlayır. İnsulin sintezi pozulması zamanı və/ və ya lazımı qədər sintez olmayanda qlükoza hüceyrələrə daxil ola bilmir, nəticədə  hipoqlikemiya inkişaf edir. Hüceyrələr onlara enerji istehsalı üçün ən vacib substratı olan-qlükozayaya çatışmazlığını hiss etməyə başlayırlar. Bu vəziyyət xroniki olarsa, o zaman maddələr mübadiləsi pozulur, böyrək, ürək-damar, sinir sistemi patologiyaları inkişaf edir.

İnsulin konsentrasiyasının artması-hiperinsulinemiya adlanır.Bu zaman qanda qlükoza səviyyəsi kəskin azalır. Belə vəziyyət hipoqlikemik koma və hətta ölüm ilə nəticələnə bilər.

Kortikosteroid preparatları,levodopa,oral kontraseptiv preparatları qanda qlükoza səviyyəsinə təsir edə bilər.

 • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
 • Müayinəyə 12 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
 • Müayinəyə 24 saat qalmış dərman preparatların qəbulunu dayandırmalıdır.(müalicə həkimin razılığı ilə
 • Müayinəyə 24 saat qalmış alkoqolu qəbul etmək olmaz
 • Müayinəyə 3 saat qalmış siqaret çəkmək olmaz.
 • Müayinə üçün qanı səhər saatlarında(8-11 saat arası) verilməlidir.
 • Hipoqlikemik vəziyyətlərin diaqnostikası
 • İnsulinomaya şübhə zamanı
 • Şəkərli diabet ilə olan xəstələrdə insulinə olan mütləq tələbatın öyrənilməsi məqsədi ilə
 • Metabolik sindrom ilə olan xəstələrdə kompleks müayinəsi üçün
 • Polikistoz yumurtalıqlar ilə olan xəstələrdə kompleks müayinəsi üçün.
 • Qanda qlükoza səviyyəsinin azalması,və yaxud hipoqlikemiya simptomları zamanı:
 • Tərlənmə, güclü ürəkdöyünmə, müntəzəm aclıq hissi, huşun itməsi, görmə qabiliyyətinin pozulması,başgicəllənmə, zəiflik,ürək tutması,
 • İnsulinə qarşı həssalığın itməsinin öyrənilməsi
 • II tip şəkərli diabet ilə olan xəstələrdə insulin və ya hipoqlikemik preparatların qəbulu başlanma vaxtının öyrənilməsi üçün
 • İnsulinomanın xaric edilməsinin uğurlu olub-olmadığını və mümkün olan residivlərin öyrənilməsi üçün
 • Adacıq hüceyrələrin transplantasiyasının kontrolu məqsədi ilə(transplantantların insulin ifraz etmə qabilliyətinə görə).

İnsulin miqdraının yüksəlməsi

 • Normal hamiləlik
 • II tip şəkərli diabet(xəstəliyin başlanması)
 • Piylənmə
 • Qaraciyər xəstəlikləri
 • Akromeqaliya
 • Kuşinq sindromu
 • Əzələ distrofiyası
 • İnsulinoma
 • Fruktoza və qalaktozanın ailəvi intolerantlığı
 • İnsulin və yaxud hipoqlikemik preparatların qəbulu
 • İnsulinə qarşı həssaslığın olmaması (xroniki pankreatit, kistik fibroz  ,mədəaltı vəzin xərçəngi)
 • Dərman interferensiyası: asetoheksamid, albuterol, aminturşular, Kalsium qlükonat(yenidoğulmuşlarda), xlorpropamid, siproheptadin(şəkərli diabet olmayan insanlar), danazol, fruktoza, qlükaqon, qlükoza,boy hormonu, levodopa(parkinsonizm müalicəsində), niasin(yüksək dozada), peroral kontraseptivlər,pankreozimin(v/d inyeksiya), fentolamin(infuziya), prednizolon, xinidin, sekretin,(v/v), spironolakton,saxaroza,terbutalin,tolazamid, tolbutamid.

İnsulin səviyyəsinin azalması

 • Uzun müddətli fiziki gərginlik
 • I tip şəkərli diabet
 • II tip şəkərli diabet