Osteokalsin (Osteocalcin, GLA zülalı) kalsium və hidroksiapatitlərin bağlanmasında rol oynayan sümüyün əsas kollagen olmayan zülalıdır. Osteoblastlar və odontoblastlar tərəfindən sintez olunur, 49 amin turşusundan ibarətdir. Molekulyar çəkisi təxminən 5800 Da təşkil edir.

Osteokalsin (OC) sümük metabolizmasının həssas bir göstəricisidir. Qandakı konsentrasiyası sümük toxumasındakı osteoblastların metabolik aktivliyini əks etdirir, çünki qan osteokalsini sümük rezorbsiyası zamanı sərbəst buraxılmasının deyil, yeni bir sintezin nəticəsidir. Osteokalsinin udma prosesinin tənzimlənməsində iştirak etdiyi təxmin edilir.

Yüksək osteokalsin səviyyələrində sümük rezorbsiyası da yüksəkdir. Adətən sümük metabolizmasının səviyyəsinin göstəricisi və sümük xəstəliyinin artmasının mümkün göstəricisidir.

Osteokalsin K vitamininə bağlı bir proteindir. Bundan əlavə, kalsium tənzimləyici hormonların - kalsitonin, paratiroid hormonu, D vitamini və osteoblastların fəaliyyətini dəyişdirən digər tənzimləyici amillərin sintezinə birbaşa təsir göstərir.

 • Müayinə üçün biomaterial: venoz qan
 • Müayinəyə 12 saat qalmış qida qəbul olunmamalıdır.
 • Müayinəyə 24 saat qalmış dərman preparatların qəbulunu dayandırmalıdır.(müalicə həkimin razılığı ilə
 • Osteoporoz diaqnozu.
 • Osteoporoz xəstələrində antiresorptiv terapiyanın monitorinqi.
 • Hiperkalsemik sindrom.
 • Osteokalsinin DPID ilə eyni vaxtda təyin edilməsi ən çox tövsiyə olunur.

Artması:

 • postmenopozal osteoporoz;
 • osteomalasiya;
 • Birincil və ikincil hiperparatireoz;
 • Paget xəstəliyi;
 • böyrək osteodistrofiyası;
 • Şişlər, sümük metastazları;
 • Diffuz zəhərli guatr;
 • yeniyetmələrdə sürətli böyümə;
 • Xroniki böyrək çatışmazlığı.

Azalması:

 • Hiperkortizolizm (İtsenko-Cushing xəstəliyi və sindromu);
 • Glukokortikoid hormon terapiyası;
 • hipoparatireoz;
 • Birincili biliyer siroz;
 • Hamiləlik;
 • Böyümə hormonu çatışmazlığı.