Ümumi zülal

14 Azn

Qan plazmasının zülalları orqanizmdə bir-çox funksiyalar yerinə yetirir və ən vacib laborator göstəricilərdən biridir.  Ümumi zülal konsentrasiyası  2 əsas zülal fraksiyasından –albumin və qlobulindən asılıdır.  Albumin əsas qaraciyərdə, qlobulinlər isə limfositlərdə sintez olunur.

Plazma zülallarının funksiyaları:

 • Kolloid-osmotik təzyiqin saxlanması
 • Qanın laxtalanamsında aktiv iştirak
 • Qanın pH-ının saxlanması
 • Transport funksiyası
 • Zülal ehtiyatının yaradılması
 • Qanda kation səviyyəsinin saxlanması

Ümumi zülal səviyyəsinə bədən vəziyyəti və fiziki aktivlik təsir edir.  Zülal səviyyəsi ümumi metatobolizmlə bağlı xəstəliklərin göstəricisidir.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Analiz 8-14 saat aclıqdan sonra yoxlanmalıdır.
 • Yüngül qida qəbulundan 4 saat sonra da analizi vermək olar.
 • Müayinə öncəsi psixoemosional və fiziki gərginlik, alkoqol qəbulu olmamalıdır.
 • Kəskin və xroniki infeksiya
 • Kollagenozlar
 • Qaraciyər və böyrəklərin patologiyaları
 • Onkoloji xəstəliklər
 • Qidalanmanın pozulması
 • Termiki yanıqlar

Ümumi zülal səviyyəsinin yüksəlməsi (hiperproteinemiya)

 • Dehidratasiya
 • Kəskin və xroniki infeksion proses
 • Autoimmun patologiya
 • Onkoloji xəstəliklər

Zülal sintezinin azalması

 • Qida vasitəsilə yetərli zülal qəbul olunmaması
 • Malasorbsiya  sindromu
 • Qaraciyər xəstəlikləri

Orqanizm tərəfindən yüksəlmiş zülal itkisi – kəskin və xroniki qanitirmə, nefrotik sindrom, qlomerulonefrit, geniş yanıqlar

Zülalların sürətlənmiş katabolizmi

 • Uzunmüddətli hipertermiya
 • Travmalar
 • Tireotoksikoz
 • Yüksək fiziki gərginlik
 • Onkoloji xəstəliklər