Mycoplasma pneu. DNT

0 Azn

Atipik pnevmoniyanın törədicisi Mycoplasma pneumoniae-nin DNT-sini müəyyən etməyə imkan verən molekulyar genetik müayinədir.

Mycoplasma pneumoniae -atipik pnevmoniyanın əsas törədicisidir (bütün pnevmoniyaların 30%-ni təşkil edir).

M. pneumoniae aşkarlanması üçün ən sürətli və ən həssas üsul polimeraza zəncirvari reaksiyadır. Metodun prinsipi müəyyən bir patogen üçün spesifik DNT seqmentinin amplifikasiyasına əsaslanır.  

  • Xüsusi hazırlıq tələb olunmur.  
  • Qida qəbulundan 4 saat sonra qan götürülməsi tövsiyə olunur.
  • Aşağı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərində, o cümlədən atipik pnevmoniyaya şübhə olduqda.
  • Aşağı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərinin səbəbini müəyyən etmək üçün.
  • Atipik pnevmoniyanın diaqnozu üçün.
  • Davam edən antibiotik terapiyasının effektivliyini qiymətləndirmək.

Müsbət nəticənin səbəbləri:

  • M. pneumoniae səbəb olduğu mikoplazma infeksiyası.

Mənfi nəticənin səbəbləri:

  • İnfeksiyasının olmaması.