Qanın laxtalanma sisteminin aktivliyinin göstəricisidir, protrombin və trombin əmələ gəlməsini xarakterizə edir, koaqulyasiya testidir. Heparinlə müalicə aparılarkən kontrol etmək üçün aktivləşmiş hissəvi tromboplasin vaxtının təyini geniş istifadə olunur.

 • Qanın axşam yeməyindən 8-14 saat sonra səhər, acqarına (su içmək olar), günorta
 • yüngül qida qəbul etdikdən 4 saat sonra götürülməsi tövsiyyə olunur.
 • Tədqiqat zamanı psixoemosionallığın və fiziki yükün artırılması (idman məşqləri), spirtli içki qəbulu istisna olunmalıdır.
 • Qan laxtalanma sisteminin skrining müayinəsi
 • Qan laxtalanmasının patoloji müayinəsi
 • Hemostazın kontrolu və antikoaqulyant terapiya zamanı heparinin dozası
 • Hemofiliyanın diaqnostikası
 • Antifosfolipid sindromu

Miqdarın artması:

 • Hemofiliya A, B, C
 • Hageman, Villebrand xəstəliyi
 • Damardaxili disseminasiyaolunmuş laxtalanma sindromunun II və III fazası
 • Heparinlə terapiya
 • Antifosfolipid sindromu
 • Antikoagülanın yüksək hematokrit göstəricisi olarsa və ya vakum probirkasının tam doldurulmazsa

Miqdarın azalması:

 • Damardaxili disseminasiyaolunmuş laxtalanma sindromunun I fazası