SHBG (cinsi hormonları birləşdirən qlobulin)

59 Azn

 SHBG – cinsi hormonları birləşdirən qlobulindir. Qaraciyərdə əmələ gəlir, testosteronun çox hissəsini və 5-dehidrotestosteronu, az miqdarda isə estradiolu birləşdirir. Birləşmiş vəziyyətdə olan hormonlar maddələr mübadiləsində iştirak etmirlər. Sərbəst testosteron ümuminin cəmi 1-2%-ni təşkil edir. SHBG miqdarının dəyişməsi zamanı hormonlar arasındakı bu nisbət də dəyişir.

SHBG testosteron və estradiol müayinə nəticələrinin düzgün interpretasiyası (şərhi)  üçün yoxlanılır.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Mütləq 8-14 saat aclıqdan sonra yoxlanmalıdır.
 • Müayinə öncəsi psixoemosional və fiziki gərginlik, alkoqol qəbulu olmamalıdır.
 • Qadınlarda mentrual tsiklin hansı günündə verilməsi müalicə həkimi tərəfindən təyin edilməlidir.

SHBG analizini həm qadın, həm də kişilər verə bilərlər.  Hər iki cins nümayəndələri üçün aşağıdakı hallarda göstərişdir:

 • Alopesiya
 • Dəridə səpgilər (akne)
 • Yağlı seboreya

Qadınlar üçün göstərişlər:

 • Hirsutizm (həddən artıq tüklənmə)
 • Ovulyasiyanın olmaması
 • Amenoreya  (reproduktiv yaşda 3 aydan artıq aybaşının olmaması)
 • Polikistoz yumurtalıqlar sindromu

Kişilər üçün göstərişlər:

 • Xroniki prostatit
 • Erektil disfunksiya
 • Libidonun (cinsi həvəs)  azalması

SHBG səviyyəsinin yüksəlməsi

 • Hiperestrogeniya
 • Hipertireoid vəziyyət
 • Hepatit
 • HİV-infeksiya
 • Oral kontraseptivlərin, fenitoin qəbulu

SHBG səviyyəsinin azalması

 • Nefrotik sindrom
 • Böyük kollagenozlar
 • Hiperandrogeniya
 • Insulinə rezistentlik
 • Hipotireoz
 • Akromeqaliya
 • Kuşinq xəstəliyi
 • Hiperprolaktinemiya
 • Yumurtalıqların polikistozu sindromu
 • Qaraciyərin sirrozu
 • Danazol, androgenlər, qlükokortikoidlər, somastatin preparatlarının qəbulu