Sərbəst Beta-XQ

27 Azn

İnsan xorionik gonadotropini (hCG) molekulyar çəkisi 37,5 kDa olan qlikoprotein hormondur. O, iki alt bölmədən ibarətdir: qeyri-spesifik alfa alt bölməsi və xüsusi beta alt bölməsi. HCG-nin alfa alt bölməsi unikal deyil və hipofiz vəzinin luteinləşdirici, follikül stimullaşdırıcı və tiroid stimullaşdırıcı hormonlarının alfa alt bölmələri ilə tamamilə eynidir. Beta alt bölməsi 145 amin turşusunun ardıcıllığıdır. Luteinləşdirici hormonun beta zəncirinə struktur olaraq 80% homologdur, lakin əla və xüsusi bioloji funksiyalara malikdir.

HCG-nin sintezi əsasən hamiləlik dövründə trofoblastın sinsitial təbəqəsi tərəfindən həyata keçirilir, aşağı konsentrasiyalarda hipofiz vəzində ifraz olunur. Sirkulyasiya edən hCG-nin əsas miqdarı qaraciyər hüceyrələri tərəfindən metabolizə olunur, təxminən 20% sidikdə ifraz olunur. Hormon, ovulyasiyadan 6-8 gün sonra bu rolu luteinləşdirici hormondan götürərək sarı cismin fəaliyyətini və mövcudluğunu qoruyur. Erkən hamiləliyin əsas hormonudur və trofoblastın inkişafını stimullaşdırır. Normalda, hamiləlik dövründə, 2-ci və 5-ci həftələr arasında, beta-hCG miqdarı hər 1,5 gündə iki dəfə artır. Çoxlu hamiləliklərlə, döllərin sayına nisbətdə artır. HCG səviyyəsi 10-11 həftədə maksimuma çatır və sonra tədricən azalır. Bundan əlavə, hCG yumurtalıq hüceyrələri tərəfindən estrogenlərin və zəif androgenlərin istehsalını stimullaşdırır və xorionun özünün, daha sonra xorion toxumasının yetişməsi və yayılması nəticəsində əmələ gələn plasentanın funksional fəaliyyətinin inkişafına kömək edir. Kişilərdə hCG testislərdə testosteron istehsalını stimullaşdırır.

 • Analizdən 30 qəqiqə əvvəl siqaret çəkilməsi tövsiyyə olunmur
 • hamiləliyin birinci və ikinci trimestrləri;
 • Trofoblast xəstəliyindən şübhələnirsinizsə;
 • Kişilərdə testislərin bədxassəli proseslərinin klinik təzahürləri və şübhəsi zamanı;
 • Fetal malformasiyaları müəyyən etmək üçün müayinə zamanı.

Qanda yüksək olma səbəbləri:

 • Hamiləliyin ilk trimestrində 21-ci xromosomda (Daun sindromu) trisomiyanın inkişaf riskinin artması;
 • Hamiləliyin birinci və ikinci trimestrində fetal anoplasiyanın inkişaf riskinin artması;
 • xoriokarsinoma;
 • Baloncuk sürüşməsi;
 • uşaqlıq yolunda trofoblastik şiş;
 • Testis xərçəngi;
 • Testis teratması;
 • Süd vəzi xərçəngi.

Aşağı olma səbəbi

 • 18-ci xromosomda trisomiyanın inkişaf riskinin artması (Edvards sindromu);
 • Yanlış mənfi nəticələr.