Follikul stimuləedici hormon (FSH) hipofizin qlikoproteid qonadotrop hormonudur.  Kişilərdə spermatogenezin, qadınlarda isə follikulların inkişafını stimulə edir.

Qonadoliberin, cinsi hormonlar və inhibin  təsiri altında hipofizin ön payında sintez olunur. FSH qana 1-4 saatlıq intervallarla buraxılır.  Bu zaman qanda FSH səviyyəsi 1,5-2,5 dəfə artır. Belə artım 15 dəqiqə davam edir.  Fəsildən asılı olaraq hormonun miqdarı qanda dəyişir.  Kişilərdə FSH yayda daha yüksək olur.

LH/FSH nisbəti vacib göstəricidir. Normada menarxeyə qədər  1-ə bərabər olur. Menarxedən 1 il sonra 1-1,5 arası, 2 il sonradan menopauzaya qədər isə 1,5-2 arasında dəyişir.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Mütləq 8-14 saat aclıqdan sonra yoxlanmalıdır.
 • Müayinədən 3 gün əvvəldən fiziki gərginlik,  bilavasitə müayinə öncəsi psixoemosional gərginlik və alkoqol qəbulu olmamalıdır.
 • Müalicə həkimi tərəfindən başqa cür qeyd edilməmişdirsə menstrual tsikli olan qadınlarda analiz tsiklin 2-4cü günündə yoxlanılır.
 • Libido və potensiyanın  azalması
 • Sonsuzluq
 • Anovulyasiya
 • Oliqomenoreya və amonereya
 • Disfunksional uşaqlıq qanaxması
 • Düşüklər
 • Böyümənin ləngiməsi
 • Yumurtalıqların polikistozu sindromu
 • Endometrioz
 • Daxili cinsiyyət orqanlarının xroniki iltihabı
 • Hormon terapiyasının effektliyinin izlənilməsi
 • Vaxtından öncə cinsi inkişaf

FSH səviyyəsinin yüksəlməsi

 • Birincili hipoqonadizm
 • Hipofizin bazofil adenoması
 • Yumurtalıqların endometrial kistası
 • Svaer sindromu
 • Turner sindromu
 • Testikulyar feminizasiya
 • Disfunksional uşaqlıq qanaxması
 • Siqaretçəkmə
 • Rentgen şüalarının təsiri
 • Böyrək çatışmazlığı
 • Seminoma
 • Rilizinq-hormon, ketokonazol, levodopa, nafarelin, nalokson, fenitoin, pravastatin, tamoksifen kimi preparatların qəbulu

FSH səviyyəsinin azalması

 • Ikincili amenoreya
 • Hipofizar nanizm
 • Şixan sindromu
 • Simmonds xəstəliyi
 • Marfan sindromu
 • Hiperprolaktinemiya
 • Yumurtalıqların polikistozu sindromu (atipik forma)
 • Aclıq
 • Piylənmə
 • Cərrahi müdaxilə
 • Qurğuşun təsiri
 • Anabolik steroidlər, buzerelin, karbamazepin, megestrol, peroral kontraseptivlər,  stanazol kimi preparatların qəbulu