Tireoqlobulin –yodlaşmış  zülaldır, tireoid hormonların sintezində iştirak edir.  Tireoqlobulinə qarşı olan antitellərin təyini Haşimoto xəstəliyi, atrofik autoimmun tireodit, diffuz toksik zob kimi qalxanabənzər vəzinin autoimmun xəstəliklərinin təyinində vacib göstəricidir.

Anti-TQ və Anti-TPO-nun birlikdə yoxlanması  əksər hallarda Haşimoto xəstəliyini açkarlamağa və birincili idiopatik hipotireozu təyin etməyə imkan verir.  Haşimoto xəstələrində bir qayda olaraq müalicə zamanı Anti-TQ titri azalır, lakin bəzən elə xəstələr də rast gəlinir ki, Anti-TQ 2-3 il müddətində persistent qalır. 

Anti-TQ titri tireoqlobinə nisbətən daha çox tireotrop hormon ilə korelyasiya edir.  Yod defisiti olan regionlarda qalxanabənzər vəzin autoimmun xəstəliklərinin diaqnostikası üçün Anti-TQ istifadə xüsusilə vacibdir.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Yüngül qida qəbulundan 4 saat sonra da analizi vermək olar.

Yenidoğulmuşlarda

 • Anada yüksək Anti-TQ səviyyəsi

Yetkin şəxslərdə

 • Xroniki tireodit
 • Hipotireozun differensial diaqnostikası
 • Qreyvs xəstəliyi
 • Peritibial miskedema

Anti-TQ səviyyəsinin yüksəlməsi

 • Xroniki tireodit
 • Idiopatik hipotrieoz
 • Autoimmun tireodit
 • Diffuz toksiki zob
 • Daun sindromu (zəif müsbət nəticə)