Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

Kalsitonin kalsium metabolizminin idarə olunmasında iştirak edir.  Onkologiyada qalxanabənzər vəzinin medullar karsinomasının markeridir. Daha çox qalxanabənzər vəzinin  parafollikulyar C-hüceyrələri tərəfindən sintez olunur.

Kalsitonin reseptorları osteoklastlarda, böyrəklərdə, monositlərdə, beyində, ciftdə, ağciyər, qaraciyər və cinsi orqanlarda yerləşir.  Bu hormonun orqanizmdəki rolu bu günədək öyrənilməyə davam edir. Kalsitoninin  hipokalsiemik effekti osteklastların aktivliyinin inhibə olunması, sümük rezorbsiyasının sürətinin azalması, böyrəklərdə kalsiumun  reabsorbsiyasının azalması və bağırsaqda kalsiumun absorbsiyasının azalması hesabına baş verir.  Həmçinin böyrəklərdə fosfatların reabsorbsiyasını azaldaraq qanda fosforun azalmasında da rol oynayır. Kalsitonin funksional olaraq paratireoid hormonun antaqonistidir, lakin kalsium-fosfor mübadiləsindəki iştirakı  parathormona nisbətən daha azdır.

 • Analiz dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır.
 • Mütləq 8-14 saat aclıqdan sonra yoxlanmalıdır.
 • Müayinə öncəsi psixoemosional və fiziki gərginlik, alkoqol qəbulu olmamalıdır.
 • Analiz öncəsi 20-30 dəq pasiyent sakitlik vəziyyətində olmalıdır.
 • Qalxanabənzər vəzinin medulyar karsinomasının diaqnostikası
 • Cərrahi müdaxilənin effektliyinin qiymətləndirilməsi və sonrakı monitorinq
 • Qalxanabənzər vəzin medulyar karsinoması olan xəstələrin ailə üzvlərinin skrininq müayinəsi

Kalsitonin miqdarının yüksəlməsi

 • Qalxanabənzər vəzin medulyar xərçəngi
 • Leykemiya
 • C-hüceyrələrin hiperplaziyası
 • Zollinqer-Ellison sindromu
 • Xroniki böyrək çatışmazlığı
 • Uremiya
 • Karsinoid sindromu
 • Alkoqol sirrozu
 • Pankreatit
 • Ağciyərin xoşxassəli şişləri
 • Xroniki iltihabı proseslər
 • Hamiləlik
 • Feoxromositoma
 • tireoidit

Kalsitonin miqdarının azalması (dinamiki müşahidə zamanı)

 • Fiziki yüklənmədən sonra