Anti-nukleosom antitellər

0 Azn

Nukleosomlar xromatinin struktur zülallarıdır. Hər nukleosom 8 molekul histondan ibarət kompleksdir. Anti- nukleosom antitellər orqanizmdə nukleosomlara qarşı yaranan antitellərdir.

  • Analizə yaxınlaşmadan 30 dəqiqə əvvəl siqaret çəkməyin.
  • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
  • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.
  • Sistemli autoimmun xəstəliklərdən və SLE-dən şübhələnirsinizsə: qızdırma, dəri problemləri, artrit, perikardit, epilepsiya, böyrək zədələnməsi əlamətləri.
  • Antinuklear anticisimlər (ANA) aşkar edildikdə;

Müsbət nəticə:

Sistemli qırmızı lupus eritematoz (təxminən 80-90% hallarda)

Sjögren sindromu;

qarışıq birləşdirici toxuma xəstəliyi;

revmatoid artrit;

Nadir hallarda : yarımkəskin dəri lupus eritematozu və sistemli skleroz