Anti-retikulin antitellər

0 Azn

Antiretikulin anticisimlərin aşkarlanması çölyak xəstəliyi üçün əlavə seroloji tədqiqatdır.

Müxtəlif mənbələrə görə, uşaqlarda çölyak xəstəliyinin 45-100%, böyüklərdə 30-75% -də retikulinə qarşı anticisimlər var. Onlar uşaqlarda çölyak xəstəliyi üçün gliadinə qarşı antikorlara nisbətən daha yüksək spesifikliyə (təxminən 96%), lakin aşağı həssaslığa malikdirlər (60%-dən aşağı). Bu antikorlar çölyak xəstəliyi olan xəstələrin qan qohumlarında da təxminən 15% hallarda aşkar edilə bilər.

 • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
 • Müayinədən 3 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək.
 • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.
 • İltihabi bağırsaq xəstəliyinin simptomları varsa (tez-tez boş nəcis, qarın ağrısı).
 • Çölyak xəstəliyindən şübhələnirsinizsə (tərkibində taxıl olan qidalara qarşı dözümsüzlük).
 • Çölyak xəstəliyi (40-60% hallarda).
 • Dermatit herpetiformis (təxminən 47% hallarda).
 • Sjögren sindromu (17%).
 • Miasteniya gravis (16%).
 • Vitiliqo və ya alopesiya (nadir hallarda).
 • Revmatoid artrit/poliartrit (10%).
 • Autoimmun endokrinopatiyalar (titr bir qədər yüksələ bilər).