Tireoqlobulin –yodlaşmış zülaldır, tireoid hormonların sintezində iştirak edir.  Tireoqlobulinə qarşı olan antitellərin təyini Haşimoto xəstəliyi, atrofik autoimmun tireodit, diffuz toksik zob kimi qalxanabənzər vəzinin autoimmun xəstəliklərinin təyinində vacib göstəricidir.

Anti-TQ və Anti-TPO-nun birlikdə yoxlanması  əksər hallarda Haşimoto xəstəliyini aşkarlamağa və birincili idiopatik hipotireozu təyin etməyə imkan verir.  Haşimoto xəstələrində bir qayda olaraq müalicə zamanı Anti-TQ titri azalır, lakin bəzən elə xəstələr də rast gəlinir ki, Anti-TQ 2-3 il müddətində persistent qalır. 

Anti-TQ titri tireoqlobulinə nisbətən daha çox tireotrop hormon ilə korelyasiya edir. Yod defisiti olan regionlarda qalxanabənzər vəzin autoimmun xəstəliklərinin diaqnostikası üçün Anti-TQ istifadə xüsusilə vacibdir.

 • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
 • Müayinədən 3 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək.
 • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.
 • Qalxanabənzər vəzin xəstəliklərinə şübhələndikdə 
 • Tireoidektomiya (qalxanabənzər vəzin xaric edilməsi) sonrası
 • Sistem autoimmun xəstəliklərdə

Nəticələrin normadan yüksək olması:

 • Haşimoto xəstəliyi
 • Diffuz toksik zob (Bazedov xəstəliyi, Qreyvs xəstəliyi)
 • İdiopatik miksidema
 • Tireoidit
 • Birincili hipotireodizm
 • Qranulyomatoz tireoidit
 • Qalxanabənzər vəzin xərçəngi
 • Digər autoimmun xəsətəliklər (pernisioyoz anemiya, autoimmun hemolik anemiya, sistem qırmızı qurdeşənəyi, revmatoid artrit, miasteniya)
 • 1-ci tip şəkərli diabet
 • Autoimmun xəstəliklər törədə biləcək genetik xəstəliklər (Daun sindromu, Klaynfelter sindromu)

Nəticələrin norma daxilində olması xəstəliyin olmaması barədə məlumat verir.