Anti-dsDNT IgG

24 Azn

Anti-dsDNT qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi üçün xarakter bir testdir. ANA (antinuklear anticisimlər) analizinin nəticəsi müsbət olan və qurdeşənəyi simptomları olan xəstələrdə diaqnozun dəqiqləşdirilməsində istifadə olunur.

Anti-dsDNT elə bir  antitellərdir ki, immun sistemi öz hüceyrələrini yad hüceyrələrdən ayıra bilmədikdə sintez olunur. Bu antitellər məhz hüceyrə nüvəsindəki DNT-ni hədəf alaraq orqan və toxumaları zədələyir. Ona görə də antinuklear antitellər adlanır.

Anti-dsDNT həmçinin qurdeşənəyinin ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Antitellərin titrinin yüksək olması  xəstəliyin kəskinləşmə dövrünə işarə edir. Qırmızı qurdeşənəyinin ağırlaşmalarından olan qlomerulonefritin (böyrəklərin iltihabı və zədələnməsi) monitorinqi üçün də istifadə olunur. 

Anti-dsDNT qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi üçün xarakter bir testdir. ANA (antinuklear anticisimlər) analizinin nəticəsi müsbət olan və qurdeşənəyi simptomları olan xəstələrdə diaqnozun dəqiqləşdirilməsində istifadə olunur.

Anti-dsDNT elə bir  antitellərdir ki, immun sistemi öz hüceyrələrini yad hüceyrələrdən ayıra bilmədikdə sintez olunur. Bu antitellər məhz hüceyrə nüvəsindəki DNT-ni hədəf alaraq orqan və toxumaları zədələyir. Ona görə də antinuklear antitellər adlanır.

Anti-dsDNT həmçinin qurdeşənəyinin ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Antitellərin titrinin yüksək olması  xəstəliyin kəskinləşmə dövrünə işarə edir. Qırmızı qurdeşənəyinin ağırlaşmalarından olan qlomerulonefritin (böyrəklərin iltihabı və zədələnməsi) monitorinqi üçün də istifadə olunur. 

 • Dirsək venasından götürülmüş qan nümunəsində yoxlanılır
 • analiz üçün xüsusi hazırlıq tələb olunmur.
 • Sistemik lupus eritematozunun diaqnostikası, fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və müalicəsinə nəzarət 
 • diffuz birləşdirici toxuma xəstəliklərinin diferensial diaqnozu 

 

 • Sistemli lupus eritematoz əlamətləri ilə: qızdırma, dəri zədələnmələri (kəpənək eriteması və ya üzdə, qollarda, sinədə qırmızı səpgilər), artralgiya / artrit, pnevmonit, perikardit, epilepsiya, böyrək zədələnməsi;
 • serumda antinükleer antikorlar aşkar edildikdə, xüsusən də nüvənin homogen və ya dənəvər (ləkəli) bir növü immunofluoresan əldə edildikdə;
 • müntəzəm olaraq, hər 3-6 ayda bir, SLE-nin şiddəti mülayimdirsə və ya daha çox, xəstəlik nəzarət altında deyilsə.

Pozitiv nəticə:

 • sistemli lupus eritematoz;
 • sistemik lupus eritematozun remissiyası;
 • Şeqren sindromu;
 • qarışıq birləşdirici toxuma xəstəliyi;
 • xroniki hepatit B və C;
 • ilkin biliar sirrozu;
 • Yoluxucu mononükleoz.

Mənfi nəticə:

 • sistemli lupus eritematozunun olmaması;
 • dərman lupusu.