Fosfatidilserin IgG

0 Azn

Fosfatidilserin anticisimləri antifosfolipid sindromu ilə əlaqəli autoanticisimlərdir. Fosfatidilserin hüceyrə membranlarını təşkil edən mənfi yüklü fosfolipidlərdən biridir. Fosfatidilserinə qarşı anticisimlərin əmələ gəlməsi antifosfolipid anticisimlərin bir növüdür və antifosfolipid sindromunun inkişafının mümkün səbəblərindən biri hesab olunur.

Antifosfolipid anticisimləri trombositlərin və endotelin xüsusiyyətlərini dəyişdirə və qan laxtalarının (dərin damar trombozu, insultlar) meydana gəlməsinə səbəb ola bilər.

 • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
 • Müayinədən 3 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək.
 • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.

Antifosfolipid anticisimləri hepatit C, malyariya, borrelioz, sifilis, HIV, bədxassəli yenitörəmələr və leykoz, alkoqol sirozu kimi infeksiyalarda da aşkarlana bilər. Testin nəticəsi müsbət olarsa, 6 həftədən sonra təkrar test etmək məsləhət görülür, çünki kəskin infeksiyalar zamanı antifosfolipid anticisimlərinin səviyyəsində adətən müvəqqəti artım olur. Klinik əlamətlərlə birlikdə anticisimlərin davamlı olaraq yüksək səviyyəsi (orta və yüksək titrlər) antifosfolipid sindromunundan xəbər verir.

 • Trombozlar
 • Spontan düşüşlər
 • Trombositopeniya

Nəticənin müsbət olması:

 • antifosfolipid sindromu (ən azı 6 həftə ərzində 2 və ya daha çox müayinənin müsbət test nəticələri);
 • sistemik autoimmün xəstəliklər (xüsusilə sistemik lupus eritematosus);
 • yoluxucu xəstəliklər (hepatit C, malyariya, borrelioz, sifilis, HIV daxil olmaqla);
 • dərman preparatlarına qarşı yaranan anticisimlər;
 • bədxassəli neoplazmalar, leykemiya;
 • alkoqol sirozu

Nəticənin mənfi olması xəstəliyin olmamasıdır.

Hər hansı digər klinik və ya laborator markerlər olmadıqda müsbət test nəticəsi diaqnoz üçün əsas kimi istifadə edilə bilməz.