Qan zərdabında neopterin səviyyəsinin öyrənilməsi kəskin və xroniki virus infeksiyalarının aşkarlanması və onların bakterial infeksiyalardan diferensial diaqnostikası üçün universal testdir. Neopterinin yüksək səviyyəsi qızılca, parvovirus infeksiyası, hepatit C və B, HİV, sitomeqalovirus və herpes virus infeksiyalarında müşahidə olunur. Neopterinin yüksək konsentrasiyası vərəmdə aydın hüceyrə immun reaksiyası ilə xarakterizə edilə bilər.

Yoluxucu xəstəliklərin differensial diaqnostikasında neopterinin konsentrasiyasının öyrənilməsi C-reaktiv zülalının və prokalsitoninin konsentrasiyalarının birlikdə öyrənilməsi məqsədəuyğundur.

 • Son qida qəbulundan 2 saat sonra.
 • Müayinədən 1 saat öncə siqaretdən istifadə etməmək.
 • Müayinədən 1 saat öncə fiziki və emosional gərginlikdən çəkinmək.
 • Virus mənşəli infeksiyalar, İİV (HIV), hepatit B, C;
 • Parazitar infeksiyalar;
 • Borrelia, Mycobacterium tuberculosisHelicobacter pylori kimi hüceyrədaxili bakteriyalar tərəfindən törədilən bakterial infeksiyalarda;
 • Bəzi autoimmun xəstəliklərdə (revmatoid artrit, sistemli qırmızı qurdeşənəyi, Kron xəstəliyi, xoralı kolit);
 • Bədxasəsi şişlərin diaqnostikasında (ginekoloji və hematoloji neoplazmatik proqnozun dəyərləndirilməsində və izlənilməsində, bronx və prostat karsinoması, gastrointestinal şişlər);
 • Depressiya zamanı;
 • Transplant uyğunsuzluğu baş verdikdə (transpalnatasiya əməliyyatı sonra allergik reaksiyalar);
 • Differensial diaqnoz (revmatoid artrit, osteoparoz).

Nəticələrin yüksək olması:

 • Virus infeksiyaları;
 • Aktiv vərəm;
 • Autoimmun xəstəliklər;
 • Transplantasiyadan imtina riski;
 • Şiş patologiyaları.

Nəticələrin aşağı olması halları baş vermir.