BAL (broxo-alveolyar lavaj) anaerob bakterioloji müayinəsi

90 Azn