Civə bədən toxumalarında toplana bilən çox zəhərli metaldır. Otaq temperaturunda maye olan yeganə metaldır. Bir neçə formada tapıla bilər: metal (buxar və ya maye şəklində), ionlaşmış (qeyri-üzvi birləşmələr şəklində) və ya üzvi birləşmələr şəklində bir karbohidrogen ilə kompleksdə.

Metal civə tez-tez termometrlərdə, diş amalgam dolgularında və batareyalarda istifadə olunur. Civə duzları (qeyri-üzvi birləşmələr) bəzi antiseptik maddələrin və kosmetik vasitələrin (kremlər, məlhəmlər, məhlullar) bir hissəsi ola bilər. Üzvi civə birləşmələri adətən torpaqda və suda bakteriyalar tərəfindən istehsal olunan metilcivədir və həmçinin böyük köhnə yırtıcı balıqlarda (məsələn, köpəkbalığı, kral skumbriyası, kirəmit balığı, qılınc balığı) olur.

Normalda civə təbiətdə az miqdarda olur və onun qeyri-üzvi birləşmələri ilə ətraf mühitin çirklənməsi yanacağın və zibilin yanması, civə birləşmələrinin və pestisidlərin istifadəsi zamanı, sənayedə istifadə zamanı baş verir.

  • Sidiyə çıxmadan 24 saat əvvəl diyetdən spirt çıxarın.
  • Sidiyə getməzdən əvvəl 48 saat ərzində diuretik qəbul etməyin (həkimlə razılaşdırıldıqdan sonra).
  • Civə ilə zəhərlənmə əlamətləri zamanı.
  • Civəyə məruz qaldığı məlum olduqda.
  • Civə ilə təmasda olmuş insanları müayinə edərkən.

Civə səviyyəsinin artmasının səbəbləri:

  • metal civə və ya qeyri-üzvi civə birləşmələrinin həddindən artıq qəbulu;
  • qeyri-üzvi civə birləşmələri ilə kəskin və ya xroniki zəhərlənmə.

Nəticəyə nə təsir edə bilər?

  • Yod tərkibli dərmanların, diuretiklərin qəbulu.