Narkotestlər skrininq (10 parametr)

55 Azn

Narkotest 10 parametr
10 ədəd göstərici :
1. Amfetaminlər (AMP)
2. Kokain (COC)
3. Kanabinoidlər (THC)
4. Metamfetaminlər (MET)
5. Opiatlar (OPİ)
6. Fensiklidin (PCP)
7. Benzodiazepinlər (BZO)
8. Trisiklik antidepressantlar (TCA)
9. Barbituratlar (BAR)
10. Metadon (MTD))

  • Analizə yaxınlaşan zaman mütləq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşmaq lazımdır
  • Analiz üçün sidik nümunəsi kənardan gətirilə bilməz