Zimnitski sınağı

35 Azn

Zimnitsky testi böyrəklərin konsentrasiyası və ifrazat qabiliyyətinin vəziyyətini xarakterizə edir. Sidik konsentrasiyası qabiliyyətini düzgün ölçmək üçün xəstə çox maye qəbul etməməlidir. Sidik nümunələri 24 saat ərzində 8 porsiya olmaqla, hər 3 saatdan bir ayrı qabda toplanır. Hər bir hissədə sidiyin həcmi və xüsusi çəkisi ölçülür.

Bu metodun üstünlükləri aşağıdakılardır:

 Gündəlik diurezi ölçmək və poliuriya və ya oliquriyanın mövcudluğunu aşkar etmək imkanı;

 Gündəlik və gecə diurezini ayrı-ayrılıqda ölçmək və nikturiyanın mövcudluğunu aşkar etmək imkanı;

 Xüsusi çəkisinin sutkalıq dəyişməsini və onun maksimal qiymətini təyin etmək imkanı

saat 6-ya qədər hər üç saatdan bir ifraz etdiyi sidik nümunələrini TAM HƏCMDƏ ayrı-ayrı qablara yığaraq üzərinə nümunənin götürüldüyü saatı qeyd edir. 8-ci sidik nümunəsi növbəti gün səhər saat 6-da qablaşdırılır. 24 saat ərzində toplanmış sidik nümunələri olan qablar laboratoriyaya çatdırılanadək sərin yerdə saxlanılmalıdır.

 

  • Poliuriya və ya oliqouriyanın təyini
  • gecə və gündüz sidik ifrazının təyini

Normalda sutkalıq diurez 1000-2000 ml, hər porsiyada sidiyin miqdarı 50-250 ml arasında dəyişə bilər, gündəlik diurez gecəni üstələyir, xüsusi çəkisi isə 1,010-1,025 arasında dəyişir. Zimnitsky testində maksimum xüsusi çəkisi 1.020-dən çox olarsa, böyrəklərin konsentrasiya qabiliyyəti normal sayılır.