Simptomlar

Kəskin ishal

İshal (diareya)- infeksion və qeyri-infeksion olmaqla iki qrupa bölünür. İnfeksion ishallar müxtəlif bakteriya, virus və parazitlər tərəfindən törədilir. Davam etdiyi müddətdən asılı olaraq ishal kəskin (<14 gun) və xroniki/persistensiyaedici  (>14gün) ola bilər.

KƏSKİN İSHALI YARADAN ƏN GENİŞ YAYILMIŞ MİKROORQANİZMLƏR:

 • Norovirus
 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Sapovirus
 • Astrovirus
 • Samonella spp
 • Shigella spp
 • Campylobacter spp
 • Şiqayabənzər toxini olan  E.Coli
 • EİEC/EPEC/ETEC/EHECO157:H7 (Enteroinvaziv/Enteropatogen/Enterotoxigen/Enterohemorraqik Escherichia coli)
 • Yersinia spp
 • Vibrio spp
 • E. Histolytica

İSHAL ZAMANI HANSI HALDA LABORATOR MÜAYİNƏLƏRAPARILMALIDIR?

Kəskin ishal  əksər hallarda virus mənşəli olduğu üçün ilkin diaqnozunun qoyulması tələb olunmur və öz-özünə sağalma müşahidə olunur. Lakin aşağıdakı vəziyyətlərdə kəskin ishal zamanı nəcis nümunəsinin yoxlanılması zəruridir :

1. Ciddi əlamətlər:

 • Uzunsürən ishal
 • Qanlı ishal
 • Sistem xəstəliyi ilə əlaqəli olan ishal

2. Xəstə anamnezi:

 • Zəifləmiş immun status
 • Xaricdən qayıtmış səyahətçi (səyahət ishallarının araşdırılmas üçün)
 • Xəstəxanada yatan xəstə

3. İnfeksion sıçrayış təyini

İshal zamanı hansı laborator analizlər verilməlidir?

 • NƏCİSİN ƏKİLMƏSİ+ANTİBİOTİKLƏRƏ HƏSSASLIQ:  Salmonella spp və Shigella spp. rutin nəcis əkilməsində axtarılmalıdır. Əkilmə metodu bu bakteriyalar üçün həmişə qızıl standartdır.
 • KBİ PZR METODU: Bu testin köməkliyi ilə vaxt itirmədən tək nəcis nümunəsində ishal yaradan ən geniş yayılmış virus və bakterial törədicilər (Norovirus,RotavirusAdenovirus,Astrovirus,Samonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Şiqayabənzər toxini olan  E.Coli )  axtarılır.
 • NƏCİSİN MİKROSKOPİYASI : kəskin ishal törədən parazitlərin xüsusilə dizenteriya amobu kimi tanıdığımız Entamoeba Histolytica nın ilkin  təyini üçün aparılır. Entamoeba Histolytica təsdiqi isə antigen testləri ilə qoyulur.
Sizə zəng edək?

Ad Soyad

Əlaqə nömrəsi