Məqalələr

Kəskin ishal

İshal (diareya)- infeksion və qeyri-infeksion olmaqla iki qrupa bölünür. İnfeksion ishallar müxtəlif bakteriya, virus və parazitlər tərəfindən törədilir. Davam etdiyi müddətdən asılı olaraq ishal kəskin (<14 gun) və xroniki/persistensiyaedici  (>14gün) ola bilər.

KƏSKİN İSHALI YARADAN ƏN GENİŞ YAYILMIŞ MİKROORQANİZMLƏR:

 • Norovirus
 • Rotavirus
 • Adenovirus
 • Sapovirus
 • Astrovirus
 • Samonella spp
 • Shigella spp
 • Campylobacter spp
 • Şiqayabənzər toxini olan  E.Coli
 • EİEC/EPEC/ETEC/EHECO157:H7 (Enteroinvaziv/Enteropatogen/Enterotoxigen/Enterohemorraqik Escherichia coli)
 • Yersinia spp
 • Vibrio spp
 • E. Histolytica

İSHAL ZAMANI HANSI HALDA LABORATOR MÜAYİNƏLƏRAPARILMALIDIR?

Kəskin ishal  əksər hallarda virus mənşəli olduğu üçün ilkin diaqnozunun qoyulması tələb olunmur və öz-özünə sağalma müşahidə olunur. Lakin aşağıdakı vəziyyətlərdə kəskin ishal zamanı nəcis nümunəsinin yoxlanılması zəruridir :

1. Ciddi əlamətlər:

 • Uzunsürən ishal
 • Qanlı ishal
 • Sistem xəstəliyi ilə əlaqəli olan ishal

2. Xəstə anamnezi:

 • Zəifləmiş immun status
 • Xaricdən qayıtmış səyahətçi (səyahət ishallarının araşdırılmas üçün)
 • Xəstəxanada yatan xəstə

3. İnfeksion sıçrayış təyini

İshal zamanı hansı laborator analizlər verilməlidir?

 • NƏCİSİN ƏKİLMƏSİ+ANTİBİOTİKLƏRƏ HƏSSASLIQ:  Salmonella spp və Shigella spp. rutin nəcis əkilməsində axtarılmalıdır. Əkilmə metodu bu bakteriyalar üçün həmişə qızıl standartdır.
 • KBİ PZR METODU: Bu testin köməkliyi ilə vaxt itirmədən tək nəcis nümunəsində ishal yaradan ən geniş yayılmış virus və bakterial törədicilər (Norovirus,RotavirusAdenovirus,Astrovirus,Samonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Şiqayabənzər toxini olan  E.Coli )  axtarılır.
 • NƏCİSİN MİKROSKOPİYASI : kəskin ishal törədən parazitlərin xüsusilə dizenteriya amobu kimi tanıdığımız Entamoeba Histolytica nın ilkin  təyini üçün aparılır. Entamoeba Histolytica təsdiqi isə antigen testləri ilə qoyulur.